• Wakacje tuż, tuż
    • Wakacje tuż, tuż

    • 18.06.2020 07:17
    • Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze 22 .06 – 30.06.2020

      

     W tym tygodniu :

     • poznamy pojęcie „wakacje” i opowiemy o swoich wakacyjnych planach,
     • poznamy polskie krajobrazy (morze, góry, las), pooglądamy przedstawiające je obrazki,
     • powiemy o tym, jak wygląda nadmorski krajobraz, czym jest morski bałwan i co  można robić nad morzem,
     • zbadamy właściwości piasku (mokrego i suchego), spróbujemy rozpuścić go w wodzie, rysować na nim patykiem
     • nauczymy się przygotowywać do górskich wędrówek,
     • porozmawiamy o tym, co zrobić, by być bezpiecznym podczas podróżowania i wakacyjnych zabaw,
     • będziemy roziwjać sprawnośc manualną i grafomotorykę.

      

    • więcej
    • Lato, lato, co ty na to ?
    • Lato, lato, co ty na to ?

    • 16.06.2020 19:15
    • Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze 15.06 – 19.06.2020

     W tym tygodniu :

     • nazywamy i określamy charakterystyczne cechy lata,
     • poszerzamy wiadomości nt.  pogody i typowych dla lata zjawisk atmosferycznych,  
     • poznamy nazwy i wygląd kilku owoców które kojarzą się z latem (truskawki, poziomki, czereśnie),
     • poznamy różne aktywności ruchowe i sporty, które można uprawiać latem,
     • nauczymy się nowej piosenki i zainscenizujemy ruchem jej treść,
     • rozwijamy umiejętność poruszania się przy muzyce oraz umiejętność śpiewania.
    • więcej
    • Czym podróżujemy ?
    • Czym podróżujemy ?

    • 31.05.2020 19:39
    • Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze 8.06 – 12.06.2020

      

     W tym tygodniu :

     • poznamy wybrane pojazdy transportu lądowego, wodnego i powietrznego,
     • będziemy klasyfikować pojazdy według określonej cechy,
     • wzbogacimy słownictwo o wyrazy i wyrażenia związane z podróżowaniem i transportem,
     • będziemy naśladować różne środki lokomocji za pomocą ruchu,
     • doskonalimy umiejętność kolorowania,
     • rozwiążemy zagadki słowne i słuchowe,
     • poszerzymy doświadczenia plastyczno-techniczne oraz rozwiniemy wyobraźnię przestrzenną
    • więcej
    • Święto dzieci
    • Święto dzieci

    • 27.05.2020 12:34
    • Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze 1.06 – 5.06.2020

     W tym tygodniu :

     • porozmawiamy o dzieciach i o naszym święcie, czyli Dniu Dziecka,
     • zastanowimy się, jakie są nasze prawa i obowiązki oraz co oznaczają te pojęcia i dlaczego są ważne,
     • poznamy mieszkańców odległych krain, 
     • wzbogacimy wiedzę na temat życia dzieci z różnych stron świata (ich wyglądu, stroju, zwyczajów, domów w których mieszkają),
     • posłuchamy wierszy, opowiadań, piosenek na temat życia dzieci w innych krajach,
     • poćwiczymy pamięć ucząc się wybranego wiersza,
     • rozwijamy umiejętność wypowiadania się na określony temat na podstawie własnych doświadczeń oraz w oparciu o ilustrację, wiersze, bajki,
     • rozwiniemy wyobraźnię i ekspresję twórczą,
     • doskonalimy spostrzegawczość, koncentrację i uwagę.
    • więcej
    • Moi Rodzice
    • Moi Rodzice

    • 26.05.2020 06:17
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 25.05 – 29.05.2020

     • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
     • Wzbogacanie wiedzy o rodzinie; uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi
     • Stwarzanie dzieciom i rodzicom możliwości do wspólnych zabaw
     • Przygotowanie drobnych upominków dla swoich najbliższych z okazji ich święta
     • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas przygotowania prezentów.
     •  Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego na postawie opowiadania
     • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych.
     • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
     • Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
     • Rozwijanie intuicji geometrycznej podczas układania mozajki
     • Poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu
    • więcej