• Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 29.06 – 30.06.2020
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 29.06 – 30.06.2020

    • 28.06.2020 21:13
    • Temat: Wakacje

     - Zapoznanie z ciekawymi miejscami, przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, las, wieś);

      - Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji;

      - Doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy sylabowej wyrazów trzy i czterosylabowych, związanych tematycznie z wakacjami;

      - Kształtowanie umiejętności starannego kolorowania w obrębie konturu z dbałością o właściwy dobór barw;

      - Doskonalenie płynności i celowości ruchu wykonywanego podczas zabaw i ilustracji ruchowych;

      - Rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce poprzez tworzenie własnych interpretacji;

      - Doskonalenie sprawności motoryki małej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 22.06-26.06.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 22.06-26.06.2020r.

    • 22.06.2020 11:42
    • Temat: Lato
     - określanie cech lata;
     - uczenie się wymieniania w kolejności pór roku;
     - kształtowanie szybkiej reakcji na polecenia nauczyciela;
     - opowiadanie obrazka - wdrażanie do wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i fleksyjnym;
     - wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu na terenie przedszkolnym;
     - dobieranie odpowiedniego ubioru do danej pory roku;
     - rysowanie figur geometrycznych w powietrzu oraz układanie ich z patyczków;
     - przyswajanie zasad ochrony środowiska;
     - rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie prac plastycznych;
     - określanie ilości elementów w zbiorze.
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 15.06 – 19.06.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 15.06 – 19.06.2020r.

    • 14.06.2020 21:54
    • Temat: Życie pod wodą

     - zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt żyjących w środowisku wodnym;

     - rozwijanie zdolności improwizacyjnych;
      

     - wzbogacenie wiedzy dzieci na temat morza i jego skarbów;

     - doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

     - kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo – ruchowej;

     - doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-6;

     - pogłębianie wiedzy na temat fauny i flory w głębinach morskich;

     - aktywizowanie myślenia na podstawie zagadek;

     - uświadomienie korzyści wynikających z aktywności ruchowej.

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 8.06 – 12.06.2020 r.
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 8.06 – 12.06.2020 r.

    • 08.06.2020 17:54
    • Temat: Pojazdy
     - poznanie wybranych pojazdów transportu lądowego, wodnego i powietrznego;
     - klasyfikowanie pojazdów według określonej cechy;
     - wzbogacanie słownictwa o wyrazy i wyrażenia związane z podróżowaniem i transportem;
     - naśladowanie różnych środków lokomocji za pomocą ruchu;
     - doskonalenie umiejętności kolorowania;
     - rozwiązywanie zagadek słownych i słuchowych;
     - poszerzanie doświadczenia plastyczno-technicznego oraz rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 1.06 – 5.06.2020 r.
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 1.06 – 5.06.2020 r.

    • 31.05.2020 22:59
    • Temat: Dzień Dziecka
     - Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat życia ludzi na innych kontynentach;
     - Przejawianie oznak: życzliwości, dobroci, koleżeństwa wobec innych dzieci;
     - Rozwijanie świadomości własnego ciała, przestrzeni oraz działania w niej;
     - „Balaio” (brazylijska samba) – doskonalimy ruchy ciała, poznajemy krok
     podstawowy samby, bawimy się przy rytmach muzyki z innego kraju;
     - Wzbogacanie plastycznych doświadczeń poprzez poznanie i stosowanie
     nowej techniki plastycznej „malowanie” bibuły;
     - Kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych i różnolicznych,
     zachęcanie do porównywania liczebności zbiorów poprzez przeliczanie;
     - Rozwijanie wyobraźni - doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.
    • więcej