• Zdalne nauczanie
    • Zdalne nauczanie

    • 26.03.2020 08:51
    • W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania przedszkola
     będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     Szczegółowe informacje związane ze sposobem i trybem realizacji zadań przedszkola
     zostaną Państwu przekazane na grupowe skrzynki poczty elektronicznej.
     Pozdrawiamy serdecznie. 
     pani Julia i pani Danuta
    • więcej