• Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 20.04-24.04.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 20.04-24.04.2020r.

    • 20.04.2020 07:50
    • Temat: Święto Ziemi

     - zwrócimy uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka;
     - wyrabiając nawyki proekologiczne rozwiniemy właściwy stosunek do środowiska przyrodniczego;
     - poprzez prace plastyczne rozwiniemy sprawność manualną;
     - zauważymy potrzebę dbania o rośliny, które są źródłem tlenu;
     - uświadomimy sobie konieczność segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania;
     - zilustrujemy piosenkę ruchem i stworzymy do niej akompaniament z wykorzystaniem naturalnych odgłosów;
     - dowiemy się, dlaczego nie należy niszczyć przyrody;
     - wykonamy ćwiczenia gimnastyczne z użyciem nietypowych przedmiotów;
     - utrwalimy znajomość nazw i kształtów figur geometrycznych.
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 14.04 – 17.04.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 14.04 – 17.04.2020r.

    • 14.04.2020 10:18
    • Temat: Zwierzęta na wsi

     - zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta;

     - określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka;

     - poznanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie;

     - wzbogacanie słownictwa o pojęcia: sadzawka, pastwisko;

     - rozwijanie sprawności ruchowych w czasie zabaw;

     - doskonalenie sprawności manualnych różnymi technikami;

     - kształtowanie pojęć: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nimi;

     - rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wrażliwości na barwę;

     - usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię;

     - kształcenie poczucia słuchu i rytmu.

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 6.04-10.04.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 6.04-10.04.2020r.

    • 06.04.2020 11:36
    • Temat: Święta wielkanocne tuż-tuż

     Przybliżymy i utrwalimy tradycje oraz zwyczaje związane z obchodami Wielkanocy.

     Nauczymy się rozpoznawać i nazywać wielkanocne symbole.

     Przypomnimy sobie co to jest pisanka i w jaki sposób możemy ją wykonać.

     Zapoznamy się ze zwyczajem zdobienia jajek.

     Będziemy rozwijać umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

     Zapoznamy się z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.

     Poznamy piosenki o tematyce wielkanocnej rozwijając aktywność muzyczno-ruchową.

     Przybliżymy tradycję wypieków wielkanocnych, zwracając uwagę na charakterystyczne ciasta.

     Będziemy rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń.

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 30.03 – 3.04.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 30.03 – 3.04.2020r.

    • 30.03.2020 10:26
    • Temat: Dbamy o zdrowie

     - promowanie zdrowego stylu życia;

     - rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie wyrazów na sylaby;

     - wykonywanie pracy plastycznej dotyczącej tematyki zdrowotnej;

     - doskonalenie umiejętności matematycznych;

     - kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowej;

     - wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

     - usprawnianie narządów artykulacyjnych;

     - słuchanie opowiadań, wierszy dotyczących tematu chorób, wirusów, higieny i zdrowia.

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 23.03 – 27.03.2020
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 23.03 – 27.03.2020

    • 26.03.2020 10:17
    • Temat: Wiosna

     - zapoznanie z oznakami wiosny;

     - rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie na sylaby nazw ptaków;

     - wykonywanie pracy plastycznej dotyczącej tematyki wiosennej;

     - doskonalenie umiejętności matematycznych;

     - słuchanie czytanej bajki;

     - wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

     - kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowej;

     - kolorowanie według wzoru;

     - oglądanie teatrzyku.

    • więcej