• Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 22.06-30.06.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 22.06-30.06.2020r.

    • 21.06.2020 19:52
    • WAKACJE:
     • rozbudzanie własnej inicjatywy;
     • rozwijanie zainteresowań poznawczych;
     • poszerzanie wiedzy o świecie;
     • nauka piosenki "Piosenka dla taty";
     • wykonanie laurki dla taty;
     • kształcenie umiejętności właściwej siły nacisku;
     • rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa;rozwijanie pomysłowości i inicjatywy;
     • doskonalenie umiejętności matematycznych;
     • doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli, marzeń poprzez działania manualne;
     • rozwijanie mowy i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
     • ćwiczenie uwagi i cierpliwości;
     • rozwijanie sprawności fizycznej;
     • doskonalenie poczucia rytmu.

     Rys. Patryk :)
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 15.06.-19.06.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 15.06.-19.06.2020r.

    • 12.06.2020 13:15
    • NADCHODZĄ WAKACJE:

     poznanie różnych sposobów spędzania wakacji i miejsc, gdzie można je spędzać;
     utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy w czasie wakacji;
     zachęcanie do zdrowych nawyków;
     poszerzenie wiadomości przyrodniczych;
     zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań;
     wzmacnianie myślenia dywergencyjnego;
     rozwijanie pamięci, wdrażanie do koncentracji; rozwijanie kreatywności;
     pogłebianie sprawności ruchowej i kształtowanie prawidłowej postawy;
     rozwijanie umiejętności plastycznych;
     • zabawy przy piosence "Idą wakacje";

     pogłebianie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom.

     Rys. Staś :)
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 8.06-12.06.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 8.06-12.06.2020r.

    • 12.06.2020 09:32
    • Już lato:
     wymienia pory roku;
      wie, jakie są cechy lata;
     wie, ze przebywanie na dworze jest zdrowe;
     potrafi dobrać odpowiedni ubiór do danej pory roku;
     rozwija zainteresowania przyrodnicze;
      śpiewa piosenkę „Lato na dywanie”;
     rozwija zdolności plastyczne tworząc prace plastyczne „latawiec”, „lody”;
     słucha muzyki klasycznej, potrafi wymienić usłyszane instrumenty;
     przyswaja zasady ochrony środowiska, wie jak zachować się w lesie;
     przelicza kwiatki w zakresie 10;
     określa ilość elementów w zbiorze ;
     potrafi nazwać swoje uczucia.


     Rys. Jonek :)
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 1.06.-5.06.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 1.06.-5.06.2020r.

    • 01.06.2020 21:17
    • DZIEŃ DZIECKA:

     • budzenie wrażliwości na potrzeby innych;
     • zachęcenie do szanowania odmienności dzieci i odnoszenie się do nich z szacunkiem i życzliwością;
     • zachęcanie do porównywania liczebności zbiorów poprzez przeliczanie;
     • aktywizowanie myślenia i mowy;
     • kształcenie umiejętności wyrazistego mówienia i przyswajanie zwrotów grzecznościowych;
     • zachęcenie do wypowiadania się nt. przeżywanych emocji;
     • kształtowanie prawidłowej postawy i rozwijanie sprawności ruchowych;
     • rozwijanie umiejętności rysowania;
     • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
     • zachęcanie do zabaw badawczych i wyciągania wniosków.


     Rys. Maksio :)
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 25.05-29.05.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 25.05-29.05.2020r.

    • 24.05.2020 20:55
    • Rodzina:

     wypowiadanie się nt.  swoich rodziców i ich zawodów;

       dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
     budowanie dłuższych wypowiedzi;

     śpiewanie piosenki „Mama niezwykła kucharka”;
       doskonalenie aparatu oddechowego i rozwijanie ekspresji plastycznej;
      poszerzanie wiadomości plastycznych o pojęcie „barwy pochodne”;
      zachęcenie do sprawnego wykonywania ćwiczeń równoważnych ;
      doskonalenie umiejętności poprawnego komunikowania się;
     doskonalenie orientacji w przestrzeni;
       zauważanie zmian w przyrodzie;
     kształcenie nawyków prozdrowotnych;
       doskonalenie sprawności palców i nadgarstków;
     rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą.


     Rys. Zuzia :)
    • więcej