• Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021

    • 13.05.2020 19:01
    •  

     Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 80 informuje,
     że nie dysponuje wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021.

     W związku z tym nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.   

      Anna Kaczmarczyk-Korzonek

     dyrektor  Samorządowego Przedszkola Nr 80  

    • więcej
    • Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

    • 26.04.2020 18:43
    • WAŻNE INFORMACJE !!!

     Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 80

     są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

     w dniach 27.04-8.05.2020. 

     Będzie to można zrobić od 27 kwietnia elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl)

     lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres podany w ofercie rekrutacyjnej.

     Nie jest wymagane żadne określone sformułowanie, tzn. treść wiadomości ma wskazywać,

     że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka
     np. "akceptuję, zgadzam się".

      

     Uwaga !!!
     Brak potwierdzenia woli w dniach tj. 27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola
     .

    • więcej