• ZADANIE 1. „Ruch i zabawa to ważna sprawa – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową”
    • ZADANIE 1. „Ruch i zabawa to ważna sprawa – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową”

    • 03.04.2020 10:18
    • ZADANIE 1. „Ruch i zabawa to ważna sprawa – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową”

     Cele:

     • Kształtowanie nawyku dbania o zdrowie własne i innych
     • Propagowanie zdrowego stylu życia
     •  Rozwijanie sprawności ruchowej
     • Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zdrowia
     • Zainteresowanie systematyczną aktywnością ruchową
     • Poszerzenie dostępu do zorganizowanych form aktywności ruchowej
     • Wyrównywanie szans
     • Podnoszenie sprawności fizycznej
    • więcej
    • ZADANIE 2. „Od małego przedszkolaka do wielkiego Polaka - kształtowanie postaw i uczuć  patriotycznych.”
    • ZADANIE 2. „Od małego przedszkolaka do wielkiego Polaka - kształtowanie postaw i uczuć  patriotycznych.”

    • 03.04.2020 10:17
    • ZADANIE 2.  „Od małego przedszkolaka do wielkiego Polaka - kształtowanie postaw i uczuć  patriotycznych.”

     Cele:

     • Budowanie świadomości narodowej i lokalnej
     • Zapoznanie z najważniejszymi faktami, legendami związanymi z miejscem zamieszkania oraz krajem
     • kształtowanie postaw patriotycznych
     • Rozbudzenie uczuć patriotycznych i przynależności do swojego kraju
     • Wzbogacenie wiedzy o ciekawych miejscach oraz rozwijanie zainteresowania historią naszego miasta
     • Rozbudzenie uczuć patriotycznych i przynależności do swojego kraju
     • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych
    • więcej