• Raport z ewaluacji zewnętrznej sporządzonej na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

    1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

    2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

    3. Rodzice są partnerami przedszkola Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.

    Raport do pobrania  raport_Ewaluacja_KO_2019_20.pdf

   • Kontakt

    • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
    • (12) 421-57-23
    • ulica Kotlarska 5a 31-539 Kraków 31-539 Kraków Poland
    • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu: Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00 Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
   • Logowanie