• Raport z ewaluacji zewnętrznej sporządzonej na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

    1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

    2. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

    3. Rodzice są partnerami przedszkola Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.

    Raport do pobrania  raport_Ewaluacja_KO_2019_20.pdf