• Nasze "Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne"

   21.09.2023 14:39

   SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ
   OS. WILLOWE 35
   31-902 KRAKÓW

   KONTAKT:

   Napisz do nas lub zadzwoń:
   sekretariat@owpp.pl
   +48 12 412 15 66

   ZAPRASZAMY

   Godziny otwarcia sekretariatu
   poniedziałek – piątek

   8.00 – 18.00

   Dojazd
   tramwaje linii nr 4, 21, 22, 44 (przystanek Struga); 10, 16 (przystanek Klasztorna )
   autobus linii nr 123, 163, 174
   przystanek Bulwarowe ogródki działkowe

   Rodzice, których niepokoi przebieg rozwoju ich dziecka mogą skorzystać z porady specjalistów naszej Poradni. Zespól konsultacyjny dokonuje wstępnej oceny funkcjonowania dziecka i udziela wskazówek do dalszego postępowania diagnostycznego, terapeutycznego, wychowawczego. W skład zespołu wchodzą psycholog, pedagog i logopeda. Pomoc ta jest bezpłatna i nie wymaga skierowań. Oferta skierowana jest do mieszkańców Krakowa.

   Objęcie opieką terapeutyczną w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie może nastąpić po spotkaniu z zespołem konsultacyjnym.

   Oferujemy pomoc w zakresie wstępnej, wielospecjalistycznej konsultacji dla dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Oferta spotkania z zespołem konsultacyjnym nie dotyczy dzieci posiadających Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, gdyż są one już zdiagnozowane, objęte kompleksową terapią, a ich rozwój jest monitorowany przez specjalistów.

   W skład zespołu konsultacyjnego wchodzą specjaliści z naszej poradni – psycholog, pedagog, logopeda. W szczególnych przypadkach członkiem zespołu może być fizjoterapeuta. Zespół konsultacyjny nie dokonuje diagnozy medycznej (np. zaburzeń ze spektrum autyzmu), gdyż w składzie zespołu nie ma lekarza. Rodzic uzyskuje wstępną, wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka, wsparcie informacyjne dotyczące dalszego postępowania oraz ewentualną ofertę objęcia terapią. Po spotkaniu konsultacyjnym zostaje sporządzona pisemna informacja podsumowująca.

   ZASADY ZGŁOSZEŃ

   • Zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu z zespołem konsultacyjnym dokonuje się osobiście  lub telefonicznie w sekretariacie poradni tel. +48 (12) 412 15 66.
   • Po dokonaniu zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych, należy wypełnić kwestionariusz wywiadu dla zespołu konsultacyjnego  wraz z zał. nr 1 i dostarczyć go do Poradni osobiście, poprzez wrzucenie druku do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku Poradni, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej  lub profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.
   • Instrukcja wypełnienia wywiadu wraz z zał. nr 1 do Zespołu Konsultacyjnego.
   •  

   INORMACJE PRAKTYCZNE

   • Spotkanie z zespołem konsultacyjnym trwa do 2 godzin.
   • Na spotkanie należy przyjść z dzieckiem, konieczna jest obecność przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.
   • Należy przynieść ze sobą obuwie zamienne dla siebie i dziecka.
   • Wskazane jest przyniesienie książeczki zdrowia, posiadanych opinii lub informacji (od psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza, z przedszkola) i/lub dokumentacji, która może być istotna dla oceny rozwoju dziecka.
   • W dniu spotkania z zespołem konsultacyjnym należy złożyć w sekretariacie wypełniony i podpisany wniosek o wydanie pisemnej opinii podsumowującej spotkanie z zespołem konsultacyjnym.

   Zasady funkcjonowania zespołu konsultacyjnego określa regulamin.

    

   II. REJONOWA PORADNIA:     
   http://www.poradnia.oswiata.org.pl/

   PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1

   31-067 Kraków, ul. Chmielowskiego 1

   SEKRETARIAT telefony

   (12) 430 50 52

   (12) 660 07 90

   (12) 660 07 70

   (12) 660 07 91 fax

   e-mail Poradni: ppp1@mjo.krakow.pl

   www.poradnia.oswiata.org.pl

   Poradnia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 19.00

   Dojazd: do przystanku – Plac Wolnica

   tramwaje nr: 6, 8, 10, 13

   autobusy nr: 904

    

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 jest placówką rejonu „Śródmieścia” – Dzielnic I-III. Udzielamy pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania naszej poradni. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) z pomocy naszej placówki mogą korzystać te, które mieszkają w dzielnicy Śródmieście. Usługi poradni są nieodpłatne i dobrowolne, z pełnym poszanowaniem praw dziecka i jego rodziców (opiekunów prawnych) do poufności danych osobowych i wyrażania zgody na wszelkie podejmowane przez nią działania.

    
    • Kontakt

     • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
     • (12) 421-57-23
     • ulica Kotlarska 5a 31-539 Kraków 31-539 Kraków Poland
     • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu: Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00 Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
    • Logowanie