• Ubezpieczenie
    • Ubezpieczenie

    • 01.04.2020 16:37
    • Szanowni Państwo,

     Rada Rodziców uruchomiła polisę ubezpieczeniową NNW dla dzieci z naszego przedszkola. Rodzice, których dzieci nie są objęte żadną ochroną, a chcieliby przystąpić do takiego ubezpieczenia proszeni są o zapoznanie się z dokumentami załączonymi poniżej. Oferta ważna jest do 30.11.2019 roku, a przystąpić do niej można dokonując samodzielnego zakupu przez Internet za pomocą pliku "oferta wirtualna".

     Oferta "wirtualna" umożliwiajaca samodielny zakup ubepieczenia przez rodzicaOferta.pdf

     Tabela świadczeń wskazujac azakres i wysokość poszczególnych swiadczeń. Tabela.pdf

     Ogólne warunki ubezpieczeniaOWU.pdf

     Sposoby zgłaszania zdarzeń. Sposoby.pdf

     Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody. Instrukcja.pdf

     Druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń "papierowych"Druk.pdf


      

    • więcej