• Dzieciaki Mleczaki

   19.11.2020 18:30
   „Dzieciaki Mleczaki ” to bezpłatna akcja edukacyjno-informacyjna na temat mleka i jego przetworów, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich opiekunów oraz rodziców. Program jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

   Głównym celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.

  • Z kulturą mi do twarzy

   28.09.2020 10:56
   "Z kulturą mi do twarzy" 


   Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, który powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Ppolega on na tworzenieniu sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka. Wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy w grupie, patriotyzmu, wskazywanie wzorów postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dziecka. Wszystko to będzie realizowane w odniesieniu do wielu sfer aktywności dzieci: mowa, zachowanie, ruch, środowisko, ubiór, muzyka, taniec, śpiew, teatr, plastyka.
  • Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii

   13.12.2020 14:37
   "Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii"


   Ogólnopolski Projekt, który powstał jako odpowiedz na realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na 2020/21r, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”
   Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 41 w Rybniku, a głównymi celami :
   • rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii,
   • rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski,
   • dostrzeganie przez dziecko zalet oraz wad korzystania z technologii
   • kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologi
   • rozwijanie kreatywności u dzieci,
   • rozwijanie umiejętności technologicznych wśród nauczycieli,
   • dzielenie się pomysłami oraz doświadczeniem przez nauczycieli.