•  

    Realizowane programy i innowacje w roku szkolnym 2020/2021

     

    1. Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, "Program wychowania przedszkolnego", Wydawnictwo MAC Edukacja

     

    2. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, „Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków”, Wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

     

    3. Mariola Bogucka, Dorota Łoś, "Swing Song. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych", Wydawnictwo Pearson

     

    4. Innowacja pedagogiczna "Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji" opracowana przez mgr Sylwię Duśko

     

    5.Innowacja pedagogiczna „Rysuję, maluję, koduję, wartości w życiu poszukuję” opracowana przez mgr Małgorzatę Dyk.

     

    6. K. Zegan, E. Konderak "Tak dla Jezusa", Wydawnictwo "Jedność"

     

     

    Programy przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej :

    Uchwała Nr 2/2020/2021 z dnia 27.08.2020r.
     

    Podstawa programowa :
    Dz.U.2017 poz.356
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
    prawo.sejm.gov.pl