• Realizowane programy w roku szkolnym 2019/2020

    1."Zabawa z porami roku" 
    I. Iewkowicz, A. Tworowska-Baraniuk - program wychowania przedszkolnego

    2. "Swing Song" 
    Mariola Bogucka, Dorota Łoś - program nauczania języka angielskiego

    3. "W radości dzieci Bożych" 
    D. Kurpiński, J. Snopek, E. Osewska, J. Stala - program nauczania religii

    Programy przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej: 
    Uchwała nr 3/2019/2020 z dnia 30.08.2019r.

    Podstawa programowa :
    Dz.U.2017 poz.356
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
    prawo.sejm.gov.pl