•  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 /2023/2024 Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 80  w Krakowie z dnia 31.08.2023 r.

     

    ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 80 W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     

    1. Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo  „Program wychowania przedszkolnego”, Wydawnictwo MAC Edukacja

     

    1. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, „Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków”, Wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

     

    1. Mariola Bogucka, Dorota Łoś, "Swing Song. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych", Wydawnictwo Pearson.

     

    1. Religia AZ-0-01/18 Spotykam Pana Jezusa – wprowadzenie w życie religijne. Dzieci sześcioletnie: Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kieljan, Edyta Chojecka

     

     

    INNOWACJE PEDAGOGICZNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 80
    W KRAKOWIE 

    W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

     

     

    Innowacja pedagogiczna

    Osoba realizująca

    Termin realizacji

    Wychowanie do wartości

    Danuta Król

    cały rok

     

    Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego - Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 325) ,  zawarte w załączniku nr 1 do w/wym.  Rozporządzenia, zawarte są w przyjętym przez Radę Pedagogiczną Programie wychowania przedszkolnego.

     

   • Kontakt

    • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
    • (12) 421-57-23
    • ulica Kotlarska 5a 31-539 Kraków 31-539 Kraków Poland
    • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu: Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00 Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
   • Logowanie