•  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 /2022/2023 Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 80  w Krakowie z dnia 31.08.2022 r.


    ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 80 W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


    1. Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo  „Program wychowania przedszkolnego”, Wydawnictwo MAC Edukacja


    1. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, „Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków”, Wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.


    1. Mariola Bogucka, Dorota Łoś, "Swing Song. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych", Wydawnictwo Pearson.


    1. Religia : „Tak dla Jezusa” ks. K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo  Jedność;    INNOWACJE PEDAGOGICZNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 80 W KRAKOWIE 

    W ROKU SZKOLNYM 2022/2023    Innowacja pedagogiczna

    Osoba realizująca

    Termin realizacji

    „Wartościowy przedszkolak”.

    Alicja Luks

    Październik-maj

    „Usprawnianie małej motoryki –zróbmy to razem”

    Danuta Król

    Październik-maj

    „Bajki uczą życia”

    Agnieszka Naciuk

    Listopad - kwiecień


    Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego - Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 325) ,  zawarte w załączniku nr 1 do w/wym.  Rozporządzenia, zawarte są w przyjętym przez Radę Pedagogiczną Programie wychowania przedszkolnego.