•  

    Realizowane programy i innowacje w roku szkolnym 2021/2022

     

    1. M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek, „Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego”, Wydawnictwo WSiP

     

    2. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, „Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków”, Wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

     

    3. Mariola Bogucka, Dorota Łoś, "Swing Song. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych", Wydawnictwo Pearson

     

    4. Innowacja pedagogiczna "EkoEmocje" realizowana przez mgr Alicję Luks

     

    6. K. Zegan, E. Konderak "Tak dla Jezusa", Wydawnictwo "Jedność"

     

     

    Programy przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej :

    Uchwała Nr 2/2021/2022 z dnia 30.08.2021r.
     

    Podstawa programowa :
    Dz.U.2017 poz.356
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
    prawo.sejm.gov.pl