• Kampania ROWEROWY MAJ w naszym przedszkolu!

     • Szanowni Rodzice!

      W dniach od 04.-31.05.2022r chętne dzieci z naszego przedszkola biorą udział w Kampanii Rowerowy Maj. Do wzięcia udziały wystarczą rower lub hulajnoga, oraz zgoda Rodziców na udział. Zgody dostępne w szatni!

      Więcej informacji o kampanii znajdą Państwo na stronie: https://rowerowymaj.eu/

       

      Kampania “Rowerowy Maj “ polega na aktywnym podróżowaniu DO przedszkola.

      Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą lub na wrotkach oraz przejazd od przystanku autobusowego nie krótszy niż 500 m.

      • Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje 2 naklejki: kwadratową do przyklejenia w osobistej książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.
      • Kampania zakłada rywalizację na trzech poziomach: indywidualnym, grupowym.
      • O wyniku placówki lub klasy/grupy decyduje liczba aktywnych podróży w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce lub klasie/grupie.

      Trzymamy kciuki za powodzenie w akcji !!!

      Rowery, hulajnogi  można zostawiać na placu przedszkolnym. Rowery, hulajnogi prosimy przypinać do ogrodzenia przedszkolnego. P.S. PRZEDSZKOLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZOSTAWIONY SPRZĘT W OGRÓDKU 

       

      https://rowerowymaj.eu/

     • Dyżur wakacyjny


     • Na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu, do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić dziecku opieki.

      Zgłoszenia na dyżur wakacyjny dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 80 odbędą się  w dniach od 09 .05. 2022 r. do 16 .05. 2022 r.

      Kartę zapisu należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub z sekretariatu. Wypełnioną kartę   należy złożyć  w sekretariacie przedszkola. Złożenie karty  zapisu jest jednoznaczne z zapisem dziecka na dyżur.

      Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.

      Dzieci z innych przedszkoli, w miarę wolnych miejsc, będzie można zgłaszać
      od 23.05  2022r. od  godz. 8:00  do 27.05 2022 r. do  godz. 16:00.
      Karty zapisu- wypełnione oraz  potwierdzone przez przedszkole macierzyste (pieczątka przedszkola macierzystego) przyjmowane będą wyłącznie w przedszkolu -decyduje kolejność zgłoszeń.  Proszę o dostarczenie do przedszkola tylko wersji papierowej.


      Karta zapisu - dyżur - sierpień 2022   -  P80_karta_zapisu_na_dyzur_wakacyjny2022.pdf

     • Wyniki Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego

     • W dniu dzisiejszym odbył się finałowy etap Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego.Wszyscy uczestnicy pięknie i odważnie deklamowali wybrane wiersze. Miło nam ogłosić, że: 

       

      W kategorii 3/4 latków:

      I miejsce - Filip R. 

      II miejsce - Aleksander K. 

      III miejsce - Robert H. 

       

      W kategorii 5/6 latków:

      I miejsce - Martyna B. 

      II miejsce - Alicja K. 

      III miejsce - Zofia Z. 

       

      Wyróżnienia zdobyli:

      Aleksander O. 

      Zofia M. 

      Wiktor A. 

      Alicja B. 

       

      Jeszcze raz sedecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! A naszej Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród w konkursie. 

     • Szkolenie dla Rodziców z Panią psycholog

     • W miniony piątek 22.04.2022r. odbyło się w naszym przedszkolu szkolenie warsztatowe dla Rodziców i nauczycieli naszej placówki prowadzone przez Panią Psycholog pracującą na co dzień w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla dzieci w Krakowie.

       

      Temat szkolenia był niezwykle aktualny, ważny i ciekawy. Odkrywaliśmy wspólnie z Panią Psycholog prezentowane najczęściej w społeczeństwie postawy rodzicielskie i staraliśmy się wypracować pewien ogólny i najbardziej porządany w wychowaniu naszych dzieci wzorzec rodzica wspierającego.

       

      Jak się okazuje od prezentowanej przez nas postawy rodzicielskiej czyli naszych wartości i zasad, na których opieramy się tworząc nasz styl wychowawczy zależy to kim będzie nasze dziecko. Każdy z nas pragnie wychować dzieci na szczęśliwych, decyzyjnych, pewnych swojej wartości ludzi. Jak wspierać je na drodze ku mądrej dorosłości? To właśnie na to pytanie staraliśmy się odpowiedzieć. Na poniższej grafice mogą się państwo zapoznać z pewnym graficznym skrótem wypracowanych przez uczestników spotkania cech rodzica wspierającego.

       

      Dziękujemy wszystkim przybyłym Rodzicom za obecność i zaangażowanie podczas warsztatów.

     • Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

     •   Drodzy Rodzice !

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

       rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
      rozpocznie się 1 marca 2022 r.

      Również 1 marca 2022 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji -  kliknij tutaj

      UWAGA !!! Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2022/2023 - przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola w dniach 18-28 lutego 2022 r.

      Bardzo prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie stosownych dokumentów.

      Wnioski dostępne w szatni.

      Niezłożenie w terminie deklaracji kontynuacji skutkować będzie utratą miejsca
      w przedszkolu i koniecznością wzięcia udziału w ponownej rekrutacji,
      na zasadach ogólnych.

     • Prośba o 1% podatku

     • Szanowni Rodzice i Przyjaciele Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie !

       

      Na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska" 

      nasze przedszkole ma szansę pozyskiwać dodatkowe fundusze.

      Jeśli zechcecie przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzeczSamorządowego Przedszkola nr 80, 

      prosimy o wskazanie w formularzu PIT naszej placówki poprzez wpisanie 

      KRS: 0000052078 z dopiskiem dla Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie.

      Zebrane w ten sposób fundusze zostaną nam przekazane w całości i przeznaczone na potrzeby dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Mamy wiele potrzeb i pomysłów, dzięki tak pozyskanym środkom planujemy wzbogacić ofertę edukacyjną placówki oraz doposażyć jej bazę dydaktyczną.

      Bardzo dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę dla naszego przedszkola.

      Wszystkie informacje nt. Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" 

      znajdziecie Państwo na stronie http://www.spsm.edu.pl