• Konieczność potwierdzenia pobytu dziecka w roku szkolnym 2020/2021!!!

     • Szanowni Państwo

      Bardzo prosimy wszystkich Rodziców

       (zarówno dzieci nowoprzyjętych jak i dzieci kontynuujących edukację przedszkolną)

      o potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

      Dokumenty w załącznikach :

      potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu : 

      potwierdzenie_pobytu_dziecka_w_przedszkolu.pdf


      informacja o opłatach : INFORMACJA_O_OPLATACH_ZA_KORZYSTANIE_Z_WYCHOWANIA_PRZEDSZKOLNEGO.pdf


      Prosimy jednocześnie o dostarczenie do placówki oryginalnych dokumentów

      zarówno rekrutacyjnych jak i tych w załącznikach powyżej najpóźniej do 01-09-2020.

     • Zapisy na dyżur wakacyjny

     • Szanowni Rodzice

      Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny na sierpień 2020 r.

      odbywać się będą w dniach 17-25 czerwca 2020r. (lub do wyczerpania limitu miejsc)

      tylko drogą mailową poprzez wypełnienie deklaracji, oświadczenia i  kwestionariusza  

      oraz  przesłaniu skanu na adres:  przedszkole80@gmail.com

      Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny limit miejsc wynosi 64

      Praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o obowiązujący reżim sanitarny,

      wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej.
       

      Zapisy dotyczą Rodziców obydwojga pracujących.

      Jednocześnie informuję że, pierwszeństwo mają dzieci z naszego przedszkola

      natomiast dzieci z innych przedszkoli będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.                                  

       

      Do pobrania:

      Deklaracja DEKLARACA-WAKACJE.pdf

      Kwestionariusz  KWESTIONARIUSZ.pdf

      Oświadczenie OSWIADCZENIE_RODZICA.pdf

      Harmonogram przerwy wakacyjnej samorządowych przedszkoli harmonogram_przerwy_wakacyjnej.pdf​​​​​​​

       

       

      Z poważaniem

      Anna Kaczmarczyk-Korzonek

       dyrektor przedszkola

     • Dodatkowe miejsca w przedszkolu dla dzieci

     • Szanowni Rodzice

      W związku ze zmianą wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 czerwca 2020 r., zwiększona została liczba dzieci przebywających w jednej grupie do 16.

      Rodziców zainteresowanych skorzystaniem z przedszkola do końca czerwca, prosimy o zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu procedurami oraz pobranie ze strony internetowej: wniosku,
      oświadczenia i kwestionariusza oceny ryzyka epidemicznego i przesłanie  

      na adres: przedszkole80@gmail.com do dnia 10.06.2020, do godziny 15.00.

      Przypominamy, że przedszkole przyjmuje dzieci wyłącznie w godzinach od 7-1630. Praca przedszkola będzie nadal polegała na zapewnieniu opieki, praca dydaktyczna dla dzieci, które pozostaną w domu będzie nadal prowadzona zdalnie. Należy pamiętać, że praca przedszkola jest organizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, do którego należy przygotować dziecko, gdyż wiązać się to może z poczuciem dyskomfortu psychicznego i fizycznego dziecka.

      Rodziców proszę o wnikliwe zapoznanie się z załącznikami.

       

      Załącznik nr 1- oświadczenie rodzica

      Załącznik nr 2- kwestionariusz

      Załącznik nr 3 -  wniosek zgłoszenia

       

      Wytyczne GIS 

      Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS.pdf

       

       

      Dyrektor przedszkola Anna Kaczmarczyk-Korzonek

       

     • Zmiana stawki żywieniowej

     • Szanowni Rodzice

      uprzejmie informujemy, że ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej

      w Samorządowym Przedszkolu Nr 80.

      Stawka całodziennego wyżywienia

      od dnia 1 czerwca 2020r

       będzie wynosiła 9,50 zł.

     • Dyżur wakacyjny

     • Szanowni Rodzice,

      Mając na uwadze wyjątkową sytuację związaną z trwającą pandemią COVID-19 oraz na polecenie Wydziału Edukacji zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie informacji na adres email: przedszkole80@gmail.com- czy jesteście zainteresowani zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny w okresie letnim. Prosimy o rzetelne przemyślenie tej informacji ponieważ potrzebne są tylko konkretne, wiarygodne dane.  Sprawowanie opieki nad dziećmi w okresie dyżuru wakacyjnego odbywać się będzie w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego, zgodnie
      z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa z zastosowaniem obecnych kryteriów.

      Powyższa informacja ta nie jest traktowana jako zgłoszenie  dziecka na dyżur, jedynie jako informacja  dotycząca  ilości dzieci chętnych do skorzystania z dyżuru.

      Na odpowiedzi czekamy do 25 maja 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

      Dalsze informacje na temat zapisów dzieci na dyżur prosimy śledzić na naszej stronie internetowej.

      Z poważaniem

      Anna Kaczmarczyk-Korzonek

      dyrektor przedszkola

     • KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA NOWYCH WNIOSKÓW NA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W DNIACH 25 MAJA – 29 MAJA

     •  

      Szanowni Rodzice !

      Od dnia 25 maja będzie funkcjonować jeszcze jedna grupa.

      W każdej grupie może przebywać tylko 12 dzieci – zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Zatem od 25 maja w przedszkolu będzie mogło przebywać 36 dzieci.

       

      Informujemy, że rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało

      do Samorządowego Przedszkole nr 80

      w dniach 25 maja do 29 maja 2020 roku

       muszą złożyć WNIOSEK zgłoszenia woli uczęszczania,  

      KWESTIONARIUSZ oceny ryzyka epidemicznego 

      oraz oświadczenie rodzica.

      (Kwestionariusz oceny ryzyka i oświadczenie rodzica nie obowiązuje rodziców,

      których dzieci uczęszczają do przedszkola w dniach 18.05-22.05,

      natomiast nowy wniosek muszą złożyć wszyscy rodzice!!!)

       

      Załącznik nr 1- oświadczenie rodzica

      Załącznik nr 2- kwestionariusz

      Załacznik nr 3 - wniosek zgłoszenia woli

       

      Rodziców, którzy zdecydują się na przyprowadzanie dziecka prosimy

      o podpisanie i odesłanie w formie skanu  wypełnionych załączników

      na  adres mailowy: przedszkole80@gmail.com 

      do  dnia 20 maja do godz. 10.00.

       

       

       

      Dyrektor przedszkola Anna Kaczmarczyk-Korzonek

     • Wyniki konkursu „Co to jest Polska?” – oczami dziecka.

     • Powołane przez organizatora jury jednomyślnie podjęło decyzje, aby przyznać wszystkim uczestnikom konkursu I miejsce. Jury wzięło pod uwagę kreatywność, pomysłowość oraz ciekawość prezentacji tematu!

      Osoby biorące udział:

      Nikoś grupa II

      Patryk grupa III

      Piotrek grupa III

      Ignaś grupa III

      Maciek grupa V

      Oskar grupa V

      Wraz z rodzinami!

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ogromne zaangażowanie, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 😊

     • Ponowne uruchamianie przedszkola

     •  

      Szanowni Rodzice !

      Informujemy, że od dnia  18 maja 2020 roku Samorządowe Przedszkole nr 80

      wznawia swoją działalność.

      Z uwagi na konieczność uwzględnienia warunków lokalowych i sanitarnych naszej placówki oraz  wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, informujemy, że  ilość miejsc w przedszkolu będzie znacznie ograniczona. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności będą przyjęte te  dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Załącznik nr 1- oświadczenie rodzica

      Załącznik nr 2- kwestionariusz

      Załącznik nr 3 – wniosek zgłoszenia woli uczęszczania

      Przedszkole będzie przyjmowało dzieci wyłącznie w godzinach od 7.00-16.30.
      Praca przedszkola będzie polegała na zapewnieniu opieki, praca dydaktyczna dla dzieci, które
       pozostaną w domu będzie nadal prowadzona zdalnie.

      Rodziców, którzy zdecydują się na przyprowadzanie dziecka proszę o zapoznanie  się, podpisanie i odesłanie w formie skanu  wypełnionych załączników na  adres mailowy: przedszkole80@gmail.com do  dnia 14 maja do godz. 16.00.

      Należy pamiętać ,że praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, do którego należy przygotować dziecko, gdyż wiązać się to może z poczuciem dyskomfortu psychicznego i fizycznego dziecka.

      Prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi w przedszkolu procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.

      Aby zapoznać się z procedurą kliknij tutaj

       

       

      Dyrektor przedszkola Anna Kaczmarczyk-Korzonek

     • Odbiór rzeczy pozostawionych w przedszkolu

     • Szanowni  Rodzice

      Bardzo prosimy o odebranie pozostawionych  w przedszkolu indywidualnych  rzeczy dzieci

      w szczególności pościeli gr I i II.

      Po odbiór proszę zgłaszać się do piątku (15.05.2020) w godzinach

      od 9:00 do 14:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

       

     • WAŻNA INFORMACJA! Zawieszenie zajęć

     • Szanowni Rodzice !

      Z uwagi na brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych dzieciom i pracownikom, uwzględniając wytyczne GIS i MEN w tym zakresie, działając na podstawie

      § 18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r.

      w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
      i placówkach ( Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), za zgodą organu prowadzącego

      w okresie od  06.05.2020 do 15.05.2020  zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zostają zawieszone.

      Jednocześnie informuję, że o dalszych decyzjach, zaleceniach związanych z otwarciem bądź dalszym zamknięciem Przedszkola będę informowała Państwa na naszej stronie internetowej.

      W tym okresie zadania przedszkola będą tak jak dotychczas realizowane
      z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zapraszam do korzystania z propozycji przesyłanych do Państwa  przez nauczycieli oraz  zamieszczanych  w zakładkach grupowych i w zakładce inspiracje dla dzieci
      i rodziców.

      Przypominam, że Rodzice dzieci do lat ośmiu mogą  nadal skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola.

      Uprzejmie prosimy Państwa o wyrozumiałość i życzliwość w tej niezwykle trudnej społecznie sytuacji.

       

      Z wyrazami szacunku

      Anna Kaczmarczyk-Korzonek

      Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 80

     • Wstrzymanie finansowania zajęć realizowanych przez podmioty zewnętrzne

     • Szanowni Państwo!

      Ze względu na stan epidemii wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, skutkujący m.in. ponoszeniem przez Gminę Miejską Kraków nieprzewidzianych wcześniej wydatków,
      a także powodujący zmniejszenie zaplanowanych dochodów w budżecie Miasta organ prowadzący informuje, że wstrzymane zostaje w roku 2020 finansowanie wszelkich form zajęć realizowanych przez podmioty zewnętrzne w Przedszkolach Samorządowych.
      W przypadku naszego przedszkola wstrzymane zostają : robotyka, warsztaty- teatralno-plastyczne, warsztaty muzyczno-rytmiczne, oraz inne planowane wyjścia i warsztaty.

       W dalszym ciągu dzieci będą korzystać ze stałych zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola to jest: j. angielski, j. francuski,  katecheza, kodowanie na dywanie, kółka zainteresowań.

       

     • Ważne !!!

     • Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – 

      w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności jednostek oświatowych. 

      Nauka, w dalszym ciągu realizowana będzie w trybie zdalnym.

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • Rekrutacja 2020/2021

     • WAŻNE INFORMACJE !!!

       

      Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

      – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

       

      Lista dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 80 na rok szkolny 2020/21


      zostanie ogłoszona 24 kwietnia 2020 r

      na stronie internetowej przedszkola w zakładce "REKRUTACJA 2020/2021"

      oraz wywieszona w przedszkolu.

       

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 80

      są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka  do przedszkola

      w dniach 27.04-8.05.2020. 

      Będzie to można zrobić od 27 kwietnia elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl)

      lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres podany w ofercie rekrutacyjnej.

      Nie jest wymagane żadne określone sformułowanie, tzn. treść wiadomości ma wskazywać,

      że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. "akceptuję, zgadzam się".

       

      Uwaga !!!Brak potwierdzenia woli w dniach tj. 27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

     • Konkurs patriotyczny

     • Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków i ich rodziców do wzięcia udziału w konkursie "Co to jest Polska?" - oczami dziecka. Regulamin konkursu w załączniku.

     • Wesołych Świąt :)

     • Z okazji zbliżających się świąt,

      które będą bardzo nietypowe w tym roku

      i na pewno dalekie od naszych planów i oczekiwań,

      życzenia

      pogodnych Świąt Wielkanocnych,          

      pełnych wiary, nadziei i miłości.                

      radosnego, wiosennego nastroju,

      wśród kolorowych pisanek i kicających zajączków,

      a przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i cierpliwości

      w  tej niecodziennej sytuacji

      życzą

      wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom

       

      Dyrektor Anna Kaczmarczyk – Korzonek,

      Nauczyciele oraz wszyscy Pracownicy

      Samorządowego Przedszkola  Nr 80 w Krakowie

       

     • Drodzy Rodzice!

     • Już wiadomo - do Świąt się nie zobaczymy.

      Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci i o Was drodzy Rodzice.

      Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać. 

      Przeżywamy teraz wszyscy trudny czas, lecz postaramy się go przejść razem, dla dobra dzieci. Zachęcamy Państwa do wspólnej ZABAWY podczas działań plastycznych, ruchowych, matematycznych, językowych itp. Proponujemy organizację sytuacji edukacyjnych, sprzyjających zacieśnianiu rodzinnych relacji np. podczas konstruowania gier czy wykorzystania gotowych „planszówek”. Przedstawiamy pomysły na wspólne czytanie literatury i tworzenie przez dzieci prac na jej temat, wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, a także wspólnych zabaw kulinarnych –wykorzystując przepisy z naszego przedszkolnego kącika kulinarnego lub własne.

      Będziemy wdzięczni, jeżeli na bieżąco będą Państwo e-mailowo dzielili się z nami efektami pracy zdalnej. Zapraszamy do dzielenia się sukcesami Waszych pociech. Będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej zdjęcia nadesłane przez Państwa. Nasze Panie nauczycielki, zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte.

      Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania. Zapytajmy wtedy: Na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić? Pozwólmy mu wybierać!

       

      PIELĘGNUJMY SZCZEGÓLNIE CZAS RODZICÓW Z DZIECKIEM
       - NIE TYLKO TERAZ – ALE ZAWSZE.

       

      Sekretariat przedszkola pracuje codziennie w godzinach 9.00-14.00.

      Ja również pozostaję do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mail oraz telefoniczny.  

      Życzę Wszystkim zdrowia i wytrwałości!

                                                                  Anna Kaczmarczyk-Korzonek - dyrektor przedszkola

     • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

     • Szanowni Państwo

      Zajęcia w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

      są zawieszone do 10 kwietnia 2020 r. 


      Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod nr telefonu 660637351

      lub za pomocą poczty elektronicznej sopp.krakow@interia.pl.

      Aktualne informacje dostępne są na stronie Poradni: poradniakrakow.com.pl
      Wkrótce dostępny będzie również bezpośredni kontakt z konkretnym specjalistą. 

       

      Specjaliści Poradni dostępni są:

      1. pocztą elektroniczną pod adresami mailowymi:

      2. poprzez komunikator skype:

      3. za pomocą aplikacji Messenger (z poziomu strony Poradni)

       

      4. telefonicznie pod numerami telefonów w godz. od 10:00 do 14:00

      • psycholog 697 188 972
      • logopeda 609 589 534

       

     • Zdalne nauczanie

     • Szanowni Państwo,

      Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że nasza placówka

      w dniach od 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia

      funkcjonowała będzie w trybie nauczania zdalnego.

      W okresie tym wszelkie zadania dydaktyczne przekazywane będą przez nauczycieli 

      za pomocą grupowej poczty elektronicznej.  

      Zachęcam też do odwiedzania  na  naszej stronie internetowej zakładki
      "Inspiracje dla dzieci i rodziców”,

      w której znajdziecie Państwo różne materiały dla przedszkolaków. 

      Państwu i Naszym Kochanym Przedszkolakom przesyłam serdeczne

      pozdrowienia od całego personelu przedszkola.

       

      Życzę Wszystkim Zdrowia i Wytrwałości

       

                                              Dyrektor Przedszkola Anna Kaczmarczyk-Korzonek

       

       

       

       

       

       

       

     • Inspiracje dla Dzieci i Rodziców

     • Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

      W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu

      mamy dla Państwa propozycje ciekawych zajęć i zabaw do wykorzystania z dziećmi w domu.

      Zapraszamy do nowej zakładki „Inspiracje dla rodziców”.

      Życzymy powodzenia i miłej zabawy :)