• Podziękowanie od Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci

   26.01.2021 19:18
   Nasze przedszkole dostało serdeczne podziękowania od Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci
   za przekazanie prezentów Mikołajkowych dla podopiecznych hospicjum i ich rodzin.
   Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w mikołajkową akcję przynosząc podarunki dla dzieci!
   Dok4_.pdf


  • Podziękowanie za włączenie się w akcję "Kredkobranie"

   26.01.2021 18:53
   Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom oraz Dzieciom, którzy włączyli się w akcję charytatywną "Kredkobranie" organizowaną przez Fundację Ignatianum.
   Razem udało się zebrać 96 sztuk różnych materiałów plastycznych.
   Zebrane dary zostały przekazane dzieciom i młodzieży mieszkających na Kresach.
   Jeszcze raz dziękujemy!!!
   Dok5_.pdf

                                                                                        
  • Podziękowanie za udział w projekcie "Piękna Nasza Cała Polska"

   26.01.2021 18:54

   Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze przedszkole otrzymało podziękowanie za udział w Międzynarodowym Projekcie "Piękna Nasza Cała Polska".
   Projekt realizowany był od września 2019 r. do czerwca 2020 r.
   Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci oraz uwrażliwianie na tradycje Polski.
   Dok6_.pdf