• "Technikoludek", czyli przedszkolak w świecie technologii

   • 30.05.2021 15:39
   • "Technikoludek" , czyli przedszkolak w świecie technologii

    Ogólnopolski Projekt, który powstał jako odpowiedz na realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na 2020/21r, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”
    Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 41 w Rybniku, a głównymi celami :
    • rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii,
    • rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski,
    • dostrzeganie przez dziecko zalet oraz wad korzystania z technologii
    • kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologi
    • rozwijanie kreatywności u dzieci,
    • rozwijanie umiejętności technologicznych wśród nauczycieli,
    • dzielenie się pomysłami oraz doświadczeniem przez nauczycieli.
     

    W roku szkolnym 2020/21 dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 80 uczestniczą w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Technikoludek” czyli przedszkolak w świecie technologii” będącym odpowiedzią na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa „wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.” Głównym celem projektu jest wprowadzenie dziecka w świat technologii, dostrzeganie przez dziecko zalet oraz wad korzystania z technologii, kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii, rozwijanie kreatywności u dzieci, rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych poprzez udział w imprezach, wycieczkach oraz akcjach. Uczestnicząc w projekcie dzieci w okresie od września do czerwca realizują wybrane  zadania, których który wykonanie  zamieszczane jest w galerii na stronie facebook organizatorów projektu.

    W I semestrze zrealizowano następujące zadania:

    • Założenie w sali przedszkolnej kącika technologicznego ( wrzesień)
    • Namalowanie wg własnego pomysłu portretu „ Technikoludka” ( wrzesień)
    • Przeprowadzenie zajęć pt. „ Czym różni się luneta od lornetki” ( wrzesień)
    • Organizacja wieczoru bajkowego pt. „ Kubuś Puchatek” z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ( październik)
    • Przeprowadzenie zajęć  pt. „ Kodowanie na dywanie”, opracowanie wg własnego pomysłu gry planszowej pt. „ Technikoludek w kosmosie” ( październik)
    • Obejrzenie prezentacji multimedialnej o największych wynalazkach XX wieku, przygotowanie w sali przedszkolnej wystawy pt. „ Wynalazki dawniej i dziś”        ( listopad)
    • Obejrzenie koncertu on- line pt. „ Spotkanie z Mikołajem i Panią Choinką”, nauka piosenki świątecznej w języku francuskim ( grudzień)
    W II semestrze wykonano zadania:
    • Wykonanie pracy plastyczno- technicznej : aparat fotograficzny, telewizor, luneta, lornetka. (styczeń)
    • "Bal robotów" stworzenie stroju związanego z technologią oraz ich prezentacja na balu. Wykonanie z okazji dnia bezpiecznego Internetu pracy plastycznej pt. "Robot" ( luty)
    • " Literkowy tablet" ( marzec)
    • Zbiórka elektrośmieci pt. " Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci" (marzec)
    • " Witaj Wisno"- nagranie przedstawinia o tematyce wiosnnej ( kwiecień)
    • " Mały fotograf" - fotografowanie aparatem przyrody    ( maj)
    • Zorganizowanie konkursu plastycznego w placówce „ Kraków w moim obiektywie  ( czerwiec)
   • Wróć do listy artykułów