• Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
    • Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

    • 15.02.2022 19:09
    •   Drodzy Rodzice !

     Zgodnie z Zarządzeniem nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

      rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
     rozpocznie się 1 marca 2022 r.

     Również 1 marca 2022 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji -  kliknij tutaj

     UWAGA !!! Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2022/2023 - przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola w dniach 18-28 lutego 2022 r.

     Bardzo prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie stosownych dokumentów.

     Wnioski dostępne w szatni.

     Niezłożenie w terminie deklaracji kontynuacji skutkować będzie utratą miejsca
     w przedszkolu i koniecznością wzięcia udziału w ponownej rekrutacji,
     na zasadach ogólnych.

    • więcej