• Konsultacje ze specjalistami

   • 06.10.2021 18:35
   • Nasze przedszkole współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 
    pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”, która
    oferuje specjalistyczną opiekę; psychologa, pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty.
    Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
    Realizacja pomocy na terenie przedszkola (m.in.wstępna diagnoza, obserwacja, terapia, przekazywanie nauczycielom zaleceń do pracy z dzieckiem i inne formy udzielanej pomocy) wymaga Państwa zgody i podania danych dziecka.
    Zgody otrzymacie Państwo na pierwszym zebraniu z Rodzicami (na początku września),
    ewentualnie możne je pobrać tutaj :
    PPP-_indywidualna_zgoda_rodzica.pdf    dr ANNA FILIP psycholog   
     
    pełni dyżur w SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU nr 80 ul. Kotlarska 5A
    w poniedziałek 1x w miesiącu w godz. 9.00-13.00 w następujących terminach:
                                                                                 
     08.11.2021
     06.12.2021  
     03.01.2022
     07.02.2022
     07.03.2022
     04.04.2022
     09.05.2022
     06.06.2022
     
     
         Konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu u Dyrektora Przedszkola
     
    Podane terminy są planowanymi terminami dyżurów, które w wyjątkowych sytuacjach mogą ulec zmianie.
    O wszelkich zmianach informować będęziemy na bieżąco.
     
    W roku szkolnym 2021 /2022 odbywają się również konsultacje, terapia i inne formy wsparcia 
    w Poradni ul. Popławskiego 17 / budynek Szkoły Podstawowej 61 / po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.


     

   • Wróć do listy artykułów