• W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy w naszym przedszkolu dwie innowacje pedagogiczne : 

     

    "Mały Miś i prawa dziecka"

    Innowacja pedagogiczna "Mały Miś i prawa dziecka została napisana w oparciu o projekt o tym samym tytule, autorstwa Anety Konefał, dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Została uzupełniona i zmodyfikowana zgodnie z potrzebami naszego przedszkola przez mgr Sylwię Duśko. Nauczycielka posiada zgodę autorki projektu na wykorzystanie materiałów i opracowań na potrzeby własnej innowacji. Innowacja jestprowadzona w przedszkolu od 4.11.2019 r. do 30.05.2020 r. w grupie I „Wesołe Brzdące” Główny cel innowacji to zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami poprzez spotkania czytelnicze.

     

    "Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji" 

    Innowacja opracoana przez mgr Sylwię Duśko poszerza program wychowania przedszkolnego, a uwzględniając  potrzeby i możliwości dzieci sprzyja ich rozwijaniu.  W ramach innowacji proadzone są zajęcia kółka francuskiego realizowane w grupie I z dziećmi 3-letnimi rozpoczynającymi naukę języka francuskiego od podstaw oraz  w grupie III z dziećmi 4 i 5 – letnimi, które miały kontakt językiem francuskim w latach ubiegłych. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze 15 minut w grupie I oraz 30 minut w grupie III. Zajęcia kładą nacisk na aktywizowanie dzieci, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej wyobraźni. Ich celem jest poszerzenia doświadczeń dzieci poprzez kontakt z nauką języka francuskiego oraz kulturą i tradycją Francji. W grupie młodszej w ramach zajęć dzieci biorą udział głównie w zabawach ruchowych z językiem francuskim, uczą się prostych piosenek i rymowanek. W grupie starszej zajęcia podzielone są na zakresy tematyczne. W obrębie każdego zakresu tematycznego jest realizowany materiał leksykalny, a także gry i zabawy z elementami języka francuskiego. Poprzez zabawę dzieci tego kółka uczą się prostych zwrotów, słówek, wierszy i piosenek francuskich. Ponadto mają okazję poszerzać wiedzę o Francji i o zwyczajach panujących w tym pięknym kraju.