• Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

    ul. Popławskiego 17 w Krakowie, 
    która świadczy bezpłatną pomoc dziecku w wieku przedszkolnym oraz jego rodzicowi. 
    Poradnia proponuje pomoc dzieciom i rodzicom : 

    http://www.poradniakrakow.com.pl/oferta.html

    W naszym przedszkolu dyżur pełnią specjaliści z wyżej wymienionej poradni


    psycholog – mgr Marta Wronka 

    1 x w miesiącu : 12 IX ;10 X; 07 XI; 05 XII 2019r. 
    9 I; 6 II; 5 III; 2 IV; 7V; 04 VI 2020 r.

     

    logopeda – dr Anna Skoczek 
     1x w miesiącu : 2 X; 23 X; 25 XII 2019r. ; 29 I 26 II ; 25 III; 22 IV; 27 V; 24 VI 2020 r.

    Rodziców zainteresowanych spotkaniem z psychologiem na terenie poradni, 
    prosimy o kontakt z poradnią, której podlega nasze przedszkole:

    http://www.poradniakrakow.com.pl/kontakt.html