• Nasze przedszkole bierze udział w różnorodnych projektach edukacyjnych.
     

    „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
    Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
    Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają w proekologicznej edukacji. Każda placówka, która bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez metodyków z myślą o najmłodszych. Nauczyciele dzięki specjalnemu folderowi lekcyjnemu będą mogli przygotować ciekawe i pasjonujące zajęcia, a dzieci będą mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody.
    W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać 
    korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

    "Piękna nasza Polska cała"
    Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski 

    „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”
    Międzynarodowy projekt edukacyjny, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola, rodzice czytają przedszkolakom książki. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście małego pluszowego misia. Akcja ma charakter niekomercyjny.

    "Kino za baterie"
    Akcja organizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, mająca na celu edukację ekologiczną na temat oddziaływania baterii na środowisko naturalne oraz zbiórkę zużytych baterii i wymianę ich na nagrody filmowe, w postaci biletów do kina. Placówka biorąca udział w programie otrzymuje pojemnik do zbiórki zużytych baterii oraz materiały edukacyjne. Nagrodami za udział w programie są bilety do kina Cinema City oraz do Multikina.Bilety do kina przyznawane są w przeliczeniu: 2 kg zużytych baterii to 1 bilet do kina. Dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców udało nam się już po raz czwarty wybrać z przedszkolakami do kina.