• "Kino za baterie"

        30.08.2020 14:17

        Akcja organizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, mająca na celu edukację ekologiczną na temat oddziaływania baterii na środowisko naturalne oraz zbiórkę zużytych baterii i wymianę ich na nagrody filmowe, w postaci biletów do kina. Placówka biorąca udział w programie otrzymuje pojemnik do zbiórki zużytych baterii oraz materiały edukacyjne. Nagrodami za udział w programie są bilety do kina Cinema City oraz do Multikina. Bilety do kina przyznawane są w przeliczeniu: 2 kg zużytych baterii to 1 bilet do kina.