• REKRYTACJA 2023/2024
    • REKRYTACJA 2023/2024

    • 11.02.2023 13:40
    •  

      

     • Drodzy Rodzice !

      

     • I. POTWIERDZENIE KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
      W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
      
     • Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2023/2024 - przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola - w dniach 20-28 lutego 2023 r.
     • Na deklaracji  wymagany jest podpis obojga rodziców dlatego prosimy o nie odkładanie tej czynności na koniec w/w terminu.
     • Bardzo prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie stosownych dokumentów. Wnioski dostępne  są w sekretariacie oraz  szatni przedszkolnej.
     • Niezłożenie w terminie deklaracji kontynuacji skutkować będzie utratą miejsca
      w przedszkolu i koniecznością wzięcia udziału w ponownej rekrutacji,
      na zasadach ogólnych.      

     • II. REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/24 ROZPOCZNIE SIĘ 1 MARCA 2023 R.
      
     • Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej  w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli" -  kliknij tutaj
     • http://www.portaledukacyjny.krakow.pl
     • Elektroniczny serwis rekrutacyjny Formico działać będzie:
     • od 01.03.2023 do 31.03.2023 -  kliknij tutaj
     • Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, wydrukowania i przyniesienia do przedszkola pierwszego wyboru wraz
      z dokumentacją potwierdzającą spełnienie określonych kryteriów, w terminie:
      od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. w godzinach 8.30-15.00

     Wzory aktualnych deklaracji dostępne w zakładce "Dla Rodziców" ---> "Pliki do pobrania"
    • więcej
    • Kontakt

     • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
     • (12) 421-57-23
     • ulica Kotlarska 5a 31-539 Kraków 31-539 Kraków Poland
     • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu: Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00 Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
    • Logowanie