• Projekt „Technikoludek „- czyli przedszkolak w świecie technologii.
    • Projekt „Technikoludek „- czyli przedszkolak w świecie technologii.

    • 20.09.2020 15:47
    • W tym roku szkolnym nasze przedszkole zgłosiło swój  udział  w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Technikoludek „- czyli przedszkolak w świecie technologii.

     Głównym celem projektu jest wprowadzenie dziecka w świat technologii,

     rozwijanie  u dzieci  kreatywności ,  zachęcanie dzieci do wyciągania wniosków , tak aby dostrzegały   zalety oraz wady korzystania z technologii. Realizując poszczególne zadania projektu przygotowaliśmy kącik technologiczny , a dzieci z gr. 5 stworzyły plakat „Technikoludka”

    • więcej
    • ZADANIE 1.„Dziecko w świecie wartości - doskonalenie systemu wychowawczego, kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych”
    • ZADANIE 1.„Dziecko w świecie wartości - doskonalenie systemu wychowawczego, kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych”

    • 31.08.2020 19:39
    • Cele:

     1. 1. Wprowadzanie w świat wartości takich jak dobro, miłość, przyjaźń, rodzina, tolerancja poprzez : literaturę, uroczystości przedszkolne, zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze,  pogadanki.
     2. 2. Utrwalanie u dzieci nawyku stosowanie zwrotów grzecznościowyc
     3. 3. Upowszechnianie wiedzy o prawach dzieck
     4. 4. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka. 
     5. 5. Kształtowanie u dzieci własnej tożsamości, odwagi do wyrażania własnego zdania.
     6. 6. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych osób poprzez udział w akcjach charytatywnych.
     7. 7. Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu jako formy wymiany poglądów oraz sposobu na osiąganie kompromisu i rozwiązywanie konfliktów.
     8. 8. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw.
    • więcej
    • ZADANIE 2. „Przedszkole w wirtualnym świecie - wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.”
    • ZADANIE 2. „Przedszkole w wirtualnym świecie - wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.”

    • 31.08.2020 19:35
     1. 1. Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną.
     2. 2. Zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się.
     3. 3. Wspomaganie dzieci w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań.
     4. 4. Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.
     5. 5. Zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego i bezpiecznego korzystania z komputera. Rozumienie przez dzieci zagrożeń związanymi z niewłaściwym korzystaniem komputera.
     6. 6. Wykorzystanie własnych umiejętnosci i doświadczeń nauczyciela w zakresie edukacji informatycznej.  

     7.  

      

    • więcej