• Na Wsi
   • Na Wsi

   • 03.04.2021 18:23
   • Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze   5.04- 9.04. 2021r.

    - wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi
    - nazywanie zwierząt wiejskich : dorosłych i ich dzieci
    - rozpoznawanie odgłosów  zwierząt hodowanych na wsi
    -rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 
    - poznanie litery Ż , dużej i małej
    - rozwijanie umiejętności mierzenia( mierzenie długości stopami, krokami)
    - kształtowanie postawy odpowiedzialności i troski o zwierzęta, rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami (karmienie, wyprowadzanie na pastwisko, leczenie)
    -poznawanie nazw młodych osobników zwierząt wiejskich,
    -nazywanie domów zwierzą (obora, chlew, stajnia, zagroda, kurnik)
    -naśladowanie zwierząt (sposobu ich poruszania się, dźwięków jakie wydają)
    -rozwiązywanie zagadek słownych  o zwierzętach żyjących w wiejskiej zagrodzie
    -poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podworka
    -poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania
    -obejrzenie filmów edukacyjnych oraz poznanie piosenki związanej z w/w tematem
    -rozwijanie sprawności manualnej
    -wykonyanie pracy plastycznej

     
   • Wróć do listy artykułów