• Strażnicy przyrody
    • Strażnicy przyrody

    • 11.04.2021 11:20
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  12.04.-16.04.2021

      

     - śpiewa piosenki

     - słucha wiersza i wykonuje do niego odpowiednie gesty

     - wie, jak zachowywać się w lesie

     - zna budowę drzewa

     - liczy w zakresie do 20

     - potrafi sylabizować i głoskować

     - chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

     - rozwiązuje quiz przyrodniczy

     - wie, dlaczego na Ziemi potrzebne są lasy

     - poznaje literę „H”

     - ćwiczy pisanie

     - samodzielnie rozwiązuje rebusy i zagadki

     - wie, co to jest ekologia

     - zna zasady segregowania śmieci

     - ogląda bajkę proekologiczną

     - wie, co to recykling i dlaczego jest ważny dla naszej Ziemi

     - wykonuje pracę techniczną

     - zakłada swoją własną hodowlę roślin

     - wie, co jest potrzebne roślinom do życia

     - gra w grę memory

     - wykonuje pracę plastyczną

     - słucha opowiadania i odpowiada na pytania

     - wie, czym jest smog i jak szkodzi ludziom i planecie

     - wykonuje eksperyment

    • więcej
    • Na Wsi
    • Na Wsi

    • 03.04.2021 18:23
    • Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze   5.04- 9.04. 2021r.

     - wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi
     - nazywanie zwierząt wiejskich : dorosłych i ich dzieci
     - rozpoznawanie odgłosów  zwierząt hodowanych na wsi
     -rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 
     - poznanie litery Ż , dużej i małej
     - rozwijanie umiejętności mierzenia( mierzenie długości stopami, krokami)
     - kształtowanie postawy odpowiedzialności i troski o zwierzęta, rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami (karmienie, wyprowadzanie na pastwisko, leczenie)
     -poznawanie nazw młodych osobników zwierząt wiejskich,
     -nazywanie domów zwierzą (obora, chlew, stajnia, zagroda, kurnik)
     -naśladowanie zwierząt (sposobu ich poruszania się, dźwięków jakie wydają)
     -rozwiązywanie zagadek słownych  o zwierzętach żyjących w wiejskiej zagrodzie
     -poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podworka
     -poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania
     -obejrzenie filmów edukacyjnych oraz poznanie piosenki związanej z w/w tematem
     -rozwijanie sprawności manualnej
     -wykonyanie pracy plastycznej

      
    • więcej
    • Wielkanoc
    • Wielkanoc

    • 28.03.2021 20:52
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  29.03-2.04.2021

      

     - poznaje tradycje Wielkanocne

     - ogląda filmik edukacyjny

     - czyta opowiadania i odpowiada na pytania do niego

     - wykonuje ćwiczenia zręcznościowe

     - wykonuje pisanki dowolną metodą

     - samodzielnie pracuje w podręczniku

     - słucha wiersza i wykonuje do niego odpowiednie gesty

     - liczy w zakresie do 20

     - poznaje literę „F”

     - potrafi sylabizować i głoskować

     - ćwiczy pisanie

     - wykonuje ćwiczenia oddechowe

     - ćwiczy zmysł dotyku

     - poznaje budowę jajka

     - zna symbolikę jajka

     - wie jakie zwierzęta wykluwają się z jajek

     - wykonuje pracę plastyczną

     - gra w gry edukacyjne: rozwiązuje quiz, układa puzzle, przechodzi przez labirynt

    • więcej
    • „Kosmiczne podróże”- zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 18.05-22.05.2020
    • „Kosmiczne podróże”- zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 18.05-22.05.2020

    • 17.05.2020 23:59
    • - utrwalimy i wzbogacimy naszą wiedzę na temat Kosmosu
     - przypomnimy sobie czym jest Układ Słoneczny, wyjaśnimy zjawisko krążenia planet wokół słońca i w różnej odległości od niego

     - utrwalimy sobie nazwy planet oraz ich kolejność w układzie słonecznym, poznamy ciekawostki na ich temat
     - wykonamy model układu słonecznego
     - dostrzeżemy naprzemienność pór roku, nocy i dni; połączymy to zjawisko z  krążeniem Ziemi wokół słońca oraz wokół własnej osi
     - dowiemy się kim był Mikołaj Kopernik i z czego znany jest na świecie
     - poznamy powód zmiany kształtu księżyca
     - weźmiemy udział w zabawach na temat kosmosu: zabawach w podróże kosmiczne, spotkaniach z Ufoludkami, loty kosmiczne , spacery po księżycu
     - skonstruujemy rakietę kosmiczną
     - będziemy rozwijać kompetencje matematyczne, utrwalimy poznane znaki matematyczne +,-,=,<,> oraz liczby od 1 do 9
     - zaśpiewamy piosenki i zilustrujemy je ruchem
     - wykonamy prace plastyczno-techniczne związane z tematyką tygodnia
     - poćwiczymy analizę sylabową i głoskową
     - będziemy rozwijać percepcję wzrokową

    • więcej
    • „Mieszkańcy łąki”- zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze 11.05-15.05.2020
    • „Mieszkańcy łąki”- zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze 11.05-15.05.2020

    • 11.05.2020 16:57
    • - Posłuchamy różnych utworów literackich o łące
     - dowiemy się jak powstaje łąka i jakie rośliny możemy na niej znaleźć
     - wzbogacimy swoją wiedzę na temat zwierząt żyjących na łące
     - wybierzemy się na spacer na łąkę- dokonamy obserwacji przyrody
     - poszukamy nazw łąkowych roślin w książkach przyrodniczych, atlasach i encyklopediach
     - rozwiążemy zagadki słowne na temat łąki
     - będziemy rozwijać umiejętność wypowiadania się na określony temat
     - zaśpiewamy piosenki o wiosennej łące, zatańczymy w rytm muzyki
     - wykonamy prace plastyczne oraz techniczne z motywami łąki
     - będziemy rozwijać kompetencje matematyczne
     - poćwiczymy analizę sylabową i głoskową
     - ułożymy zdania opisujące łąkę, policzymy z ilu słów składa się każde z nich
     - utrwalimy znajomość poznanych liter, poćwiczymy czytanie
     - będziemy rozwijać nasze umiejętności manualne i grafomotoryczne
    • więcej
   • Kontakt

    • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
    • (12) 421-57-23
    • ulica Kotlarska 5a 31-539 Kraków 31-539 Kraków Poland
    • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu: Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00 Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
   • Logowanie