• Przekaż nam 1,5% podatku

     • Dziękujemy Państwu za 1,5 % dla naszego Przedszkola heart

      Szanowni Rodzice i Przyjaciele Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie !

      Na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska" 

      nasze przedszkole ma szansę pozyskiwać dodatkowe fundusze.

       

      Drodzy Rodzice, 

      jeśli zechcecie przekazać 1,5 % swojego podatku dochodowego na rzecz
      Samorządowego Przedszkola nr 80, 

      prosimy o wskazanie w formularzu PIT naszej placówki poprzez wpisanie 

      KRS: 0000052078 z dopiskiem dla Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie.

      Zebrane w ten sposób fundusze zostaną nam przekazane w całości i przeznaczone na potrzeby dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. 
      Mamy wiele potrzeb i pomysłów, dzięki tak pozyskanym środkom 
      planujemy wzbogacić ofertę edukacyjną placówki oraz doposażyć jej bazę dydaktyczną.

      Bardzo dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę dla naszego przedszkola.

      Wszystkie informacje nt. Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" 

      znajdziecie Państwo na stronie http://www.spsm.edu.pl

     • REKRUTACJA 2024/2025

     • Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025. 

      Deklarację należy złożyć

       w terminie do dnia  29.02.2024 r.

      Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne
       z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

      potwierdzenie_pobytu_dziecka_w_przedszkolu.pdf

      INFORMACJA_O_OPLATACH_ZA_KORZYSTANIE....-DLA_RODZICOW.pdf

      Rodziców zainteresowanych  rekrutacją na rok szkolny 2024/2025  do naszego przedszkola zachęcamy do zapoznania się z informacjami
      w linku poniżej.

      https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

       

      • Rodzice kandydatów wypełniają wniosek elektronicznie w systemie, następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów dostarczają do sekretariatu w godzinach 8.00-16.00

      lub

      • Rodzice kandydatów wypełniają wniosek elektronicznie w systemie, załączają skany stosownych oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz oboje podpisują podpisem elektronicznym.
      • Prosimy o wnikliwe, uważne i czytelne uzupełnienie wniosku oraz stosownych załączników.
      • Brak dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium rekrutacyjnego jest równoznaczny z nieuznaniem spełnienia tego kryterium
       i spowoduje, że punkty nie zostaną naliczone.
      • Wnioski wraz z dokumentami należy składać w terminie:  
       od 01.03 – 29.03. 2024 r.
    • Kontakt

     • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
     • (12) 421-57-23
     • ulica Kotlarska 5a 31-539 Kraków 31-539 Kraków Poland
     • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu: Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00 Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
    • Logowanie