• Organizacja pracy Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie od 1 września 2021r. w roku szkolnym 2021/2022

     • Szanowni Rodzice,

      W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2021/2022 informujemy, że od dnia 1 września 2021 r. przedszkole będzie czynne w godzinach od 6.30 do 17.30

      Praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o reżim sanitarny, wg wytycznych MZ i MEN GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Procedury Bezpieczeństwa

      Zalecenia GIS do pobranai tutaj : Wytyczne_GIS_przedszkola.pdf

      Procedura bezpieczeństwa do pobrania tutaj : Procedury_bezpiecznego_pobytu_dziecka_w_P80(2).pdf

      Ze względów zachowania bezpieczeństwa w szatni może przebywać jednocześnie troje rodziców/opiekunów. Prosimy aby z jednym dzieckiem był jeden rodzic aby usprawnić proces przyjmowania dzieci do przedszkola.

      Prosimy o zminimalizowanie pobytu rodziców w przedszkolu. Jeżeli nie ma konieczności wejścia z dzieckiem, prosimy przekazać dziecko pracownikowi przedszkola.

      Dzieci mogą być przyprowadzane do godziny 8.30 , a ich odbiór od godziny 14.30. Drzwi do przedszkola są zamknięte od godziny 8.30-14.30.

      Ubranka na przebranie dla dzieci prosimy przynieść pierwszego dnia w podpisanej  torbie.

      Nie ma możliwości przynoszenia własnych zabawek.

      Do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez temperatury, kaszlu czy kataru. Należy zapoznać się z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemiiw związku z wystąpieniem COVID 19 obowiązującą w naszym przedszkolu.


      Dyrektor Przedszkola