• Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

     •   Drodzy Rodzice !

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

       rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
      rozpocznie się 1 marca 2022 r.

      Również 1 marca 2022 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji -  kliknij tutaj

      UWAGA !!! Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2022/2023 - przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola w dniach 18-28 lutego 2022 r.

      Bardzo prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie stosownych dokumentów.

      Wnioski dostępne w szatni.

      Niezłożenie w terminie deklaracji kontynuacji skutkować będzie utratą miejsca
      w przedszkolu i koniecznością wzięcia udziału w ponownej rekrutacji,
      na zasadach ogólnych.

     • Prośba o 1% podatku

     • Szanowni Rodzice i Przyjaciele Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie !

       

      Na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska" 

      nasze przedszkole ma szansę pozyskiwać dodatkowe fundusze.

      Jeśli zechcecie przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzeczSamorządowego Przedszkola nr 80, 

      prosimy o wskazanie w formularzu PIT naszej placówki poprzez wpisanie 

      KRS: 0000052078 z dopiskiem dla Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie.

      Zebrane w ten sposób fundusze zostaną nam przekazane w całości i przeznaczone na potrzeby dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Mamy wiele potrzeb i pomysłów, dzięki tak pozyskanym środkom planujemy wzbogacić ofertę edukacyjną placówki oraz doposażyć jej bazę dydaktyczną.

      Bardzo dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę dla naszego przedszkola.

      Wszystkie informacje nt. Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" 

      znajdziecie Państwo na stronie http://www.spsm.edu.pl