• Konieczność potwierdzenia pobytu dziecka w roku szkolnym 2020/2021!!!

     • Bardzo prosimy wszystkich Rodziców  (zarówno dzieci nowoprzyjętych jak i dzieci kontynuujących edukację przedszkolną) o potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Dokumenty w dwóch załącznikach :

      zał. nr 1 potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu : potwierdzenie_pobytu_dziecka.pdf

      zał nr 2 informacja o opłatach :informacja_o_oplatach.pdf

      Prosimy jednocześnie o dostarczenie do placówki oryginalnych dokumentów zarówno rekrutacyjnych jak i tych w załącznikach powyżej najpóźniej do 01-09-2020.

     • Zmiana stawki żywieniowej

     • Szanowni Rodzice

      uprzejmie informujemy, że ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej

      w Samorządowym Przedszkolu Nr 80.

      Stawka całodziennego wyżywienia

      od dnia 1 czerwca 2020r

       będzie wynosiła 9,50 zł.

     • Rekrutacja 2020/2021

     • WAŻNE INFORMACJE !!!

       

      Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

      – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

       

      Lista dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 80 na rok szkolny 2020/21


      zostanie ogłoszona 24 kwietnia 2020 r

      na stronie internetowej przedszkola w zakładce "REKRUTACJA 2020/2021"

      oraz wywieszona w przedszkolu.

       

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 80

      są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka  do przedszkola

      w dniach 27.04-8.05.2020. 

      Będzie to można zrobić od 27 kwietnia elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl)

      lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres podany w ofercie rekrutacyjnej.

      Nie jest wymagane żadne określone sformułowanie, tzn. treść wiadomości ma wskazywać,

      że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. "akceptuję, zgadzam się".

       

      Uwaga !!!Brak potwierdzenia woli w dniach tj. 27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

     • Drodzy Rodzice!

     • Już wiadomo - do Świąt się nie zobaczymy.

      Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci i o Was drodzy Rodzice.

      Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać. 

      Przeżywamy teraz wszyscy trudny czas, lecz postaramy się go przejść razem, dla dobra dzieci. Zachęcamy Państwa do wspólnej ZABAWY podczas działań plastycznych, ruchowych, matematycznych, językowych itp. Proponujemy organizację sytuacji edukacyjnych, sprzyjających zacieśnianiu rodzinnych relacji np. podczas konstruowania gier czy wykorzystania gotowych „planszówek”. Przedstawiamy pomysły na wspólne czytanie literatury i tworzenie przez dzieci prac na jej temat, wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, a także wspólnych zabaw kulinarnych –wykorzystując przepisy z naszego przedszkolnego kącika kulinarnego lub własne.

      Będziemy wdzięczni, jeżeli na bieżąco będą Państwo e-mailowo dzielili się z nami efektami pracy zdalnej. Zapraszamy do dzielenia się sukcesami Waszych pociech. Będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej zdjęcia nadesłane przez Państwa. Nasze Panie nauczycielki, zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte.

      Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania. Zapytajmy wtedy: Na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić? Pozwólmy mu wybierać!

       

      PIELĘGNUJMY SZCZEGÓLNIE CZAS RODZICÓW Z DZIECKIEM
       - NIE TYLKO TERAZ – ALE ZAWSZE.

       

      Sekretariat przedszkola pracuje codziennie w godzinach 9.00-14.00.

      Ja również pozostaję do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mail oraz telefoniczny.  

      Życzę Wszystkim zdrowia i wytrwałości!

                                                                  Anna Kaczmarczyk-Korzonek - dyrektor przedszkola

     • Inspiracje dla Dzieci i Rodziców

     • Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

      W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu

      mamy dla Państwa propozycje ciekawych zajęć i zabaw do wykorzystania z dziećmi w domu.

      Zapraszamy do nowej zakładki „Inspiracje dla rodziców”.

      Życzymy powodzenia i miłej zabawy :)

     • REKRUTACJA - KRYTERIUM REKRUTACYJNE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ 

     • Szanowni  Rodzice 

      Mając na względzie wyjątkową sytuację i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, poprzez ograniczenie wizyt rodziców  w przedszkolu informujemy, że jako dokument potwierdzający spełnianie kryterium dotyczącego szczepień uwzględnione będzie oświadczenie rodziców lub  przedstawienie książeczki szczepień.

       oświadczenie rodziców     (druk oświadczenia)

       

      https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/238076,1812,komunikat,informacja_w_sprawie_kryterium_rekrutacyjnego_dotyczacego_szczepien.html

     • KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

     • Szanowni Rodzice

      Decyzją Ministra Edukacji Narodowej

      zostają tymczasowo zawieszone zajęcia w przedszkolach i szkołach

      w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      W dniu 12 i 13 marca w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne,

      a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

      Uprzejmie proszę o przyprowadzenie do przedszkola w dniach 12 i 13 marca wyłącznie tych dzieci,

      którym nie możecie Państwo zapewnić opieki w domu oraz śledzenie aktualnych komunikatów

      na stronach :

      Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/

      Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

      Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja

      oraz komunikatów na stronie internetowej przedszkola. 

       

      Od dnia 16 marca do dnia 25 marca 

      zajęcia w przedszkolu nie będą się odbywały w żadnej formie.

      https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

      Przypominam, że Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych prawo do dodatkowych 14-stu dni zasiłku opiekuńczego (szczegółowe informacje na stronie ZUS).

       

      > Szablon oświadczenia ws. zasiłku opiekuńczego

       

      Dyrektor przedszkola

      Anna Kaczmarczyk-Korzonek

     • Dzień Otwarty - odwołany !!!

     • W związku z rozwijającym się zagrożeniem koronawirusem i rosnącym zaniepokojeniem nas wszystkich, odwołujemy zaplanowany w naszym przedszkolu na dzień  11 marca Dzień Otwarty. Informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie  internetowej oraz w sekretariacie przedszkola.

       

     • Informacja dotycząca koronawirusa

     • Szanowni Państwo,

      W związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy o zachowanie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 jak też innymi chorobami przenoszonymi drogą kropelkową, np. grypą sezonową.

      Proszę o stosowanie zasad higieny osobistej, konieczności mycia rąk i ich osuszania a także konsultacji lekarskiej i pozostania dziecka w domu w przypadku choroby.

      Apelujemy do Państwa, aby nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola !

      Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, rodzicowi dziecka do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U. 2017, poz. 1368).

      Nauczyciele na bieżąco przeprowadzają z dziećmi zajęcia na temat przestrzegania zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

      Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi koronawirusa znajdującymi się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, GIS i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Krakowie

      pod linkami:

     • Przekaż nam 1 % swojego podatku

     • Dziękujemy Państwu za 1% dla naszego Przedszkola 

      Szanowni Rodzice i Przyjaciele Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie !

      Na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska" 

      nasze przedszkole ma szansę pozyskiwać dodatkowe fundusze.

       

      Drodzy Rodzice, 

      jeśli zechcecie przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 80, 

      prosimy o wskazanie w formularzu PIT naszej placówki poprzez wpisanie 

      KRS: 0000052078 z dopiskiem dla Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie.

      Zebrane w ten sposób fundusze zostaną nam przekazane w całości i przeznaczone na potrzeby dzieci

      uczęszczających do naszego przedszkola. Mamy wiele potrzeb i pomysłów, dzięki tak pozyskanym środkom

      planujemy wzbogacić ofertę edukacyjną placówki oraz doposażyć jej bazę dydaktyczną.

       

      Bardzo dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę dla naszego przedszkola.

       

      Wszystkie informacje nt. Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" 

      znajdziecie Państwo na stronie http://www.spsm.edu.pl