• Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 24.05 – 28.05.2021
        • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 24.05 – 28.05.2021

        • 10.05.2021 09:39
        • Temat: Święto rodziców
          - uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt,
          - rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,
          - wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci,
          - rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców na rysunku,
          - wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami,
          - obmyślanie niespodzianek dla najbliższych, zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych,
          - nabywanie odwagi w prezentowaniu innym swoich umiejętności.
          Karty pracy cz. 5 str. 42-53

        • więcej
        • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 17.05 – 21.05.2021
        • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 17.05 – 21.05.2021

        • 10.05.2021 09:37
        • Temat: Łąka w maju
          - rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki i nazywanie ich,
          - poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego,
          - rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie,
          - utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów,
          - rozwijanie umiejętności oddawania nastroju utworu muzycznego w pracy plastycznej.
          - wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny,
          - utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych,
          - zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków. 
          Karty pracy cz. 5 str. 28-41

        • więcej
        • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 10.05 – 14.05.2021
        • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 10.05 – 14.05.2021

        • 10.05.2021 09:32
        • Temat: W świecie bajek
          • rozpoznawanie oraz nazywanie emocji,
          • rozwijanie wyobraźni i kreatywnej postawy,
          • kształtowanie umiejętności manualnych i artystycznych,
          • zachęcanie do aktywnego słuchania tekstów literackich,
          • wyrażanie emocji poprzez dyskusję,
          • rozwijanie sprawności ruchowej,
          • kształtowanie poczucia rytmu,
          • rozwiązywanie prostych zadań matematycznych,
          • zapoznanie z zagadnieniami takimi jak: wzajemna pomoc, przyjaźń, odmeinność, indywidualność, smutek, bezinteresowna pomoc, czyny i ich konsekwencje, strach, różnorodność, złe zachowania, lenistwo, troska, akceptacja, talent.
        • więcej
        • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 4.05 – 7.05.2021 r.
        • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 4.05 – 7.05.2021 r.

        • 10.05.2021 09:39
        • Tydzień 2: Moja ojczyzna
          - utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu,
          - kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
          - poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
          - wyjaśnianie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Krakowa,
          - poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Krakowie,
          - utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń,
          - utrwalanie wiadomości na temat polskich symboli narodowych,
          - zapoznanie z pojęciem Unia Europejska.           
          Karty pracy cz. 5 str.12-27

        • więcej
        • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 26.04 – 30.04.2021
        • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 26.04 – 30.04.2021

        • 10.05.2021 09:17
        • Temat: Moja miejscowość, mój region

          - rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami),
          - zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski,
          - rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu,
          - rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów,
          - utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech różnych miejscowości,
          - wyjaśnianie pojęć adresat, nadawca,
          - rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
          - kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie sprawności manualnej. Karty pracy cz. 5 str. 3-11

        • więcej