• Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 24.05 – 28.05.2021
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 24.05 – 28.05.2021

    • 10.05.2021 09:39
    • Temat: Święto rodziców
     - uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt,
     - rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,
     - wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci,
     - rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców na rysunku,
     - wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami,
     - obmyślanie niespodzianek dla najbliższych, zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych,
     - nabywanie odwagi w prezentowaniu innym swoich umiejętności.
     Karty pracy cz. 5 str. 42-53

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 17.05 – 21.05.2021
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 17.05 – 21.05.2021

    • 10.05.2021 09:37
    • Temat: Łąka w maju
     - rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki i nazywanie ich,
     - poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego,
     - rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie,
     - utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów,
     - rozwijanie umiejętności oddawania nastroju utworu muzycznego w pracy plastycznej.
     - wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny,
     - utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych,
     - zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków. 
     Karty pracy cz. 5 str. 28-41

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 10.05 – 14.05.2021
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 10.05 – 14.05.2021

    • 10.05.2021 09:32
    • Temat: W świecie bajek
     • rozpoznawanie oraz nazywanie emocji,
     • rozwijanie wyobraźni i kreatywnej postawy,
     • kształtowanie umiejętności manualnych i artystycznych,
     • zachęcanie do aktywnego słuchania tekstów literackich,
     • wyrażanie emocji poprzez dyskusję,
     • rozwijanie sprawności ruchowej,
     • kształtowanie poczucia rytmu,
     • rozwiązywanie prostych zadań matematycznych,
     • zapoznanie z zagadnieniami takimi jak: wzajemna pomoc, przyjaźń, odmeinność, indywidualność, smutek, bezinteresowna pomoc, czyny i ich konsekwencje, strach, różnorodność, złe zachowania, lenistwo, troska, akceptacja, talent.
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 4.05 – 7.05.2021 r.
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 4.05 – 7.05.2021 r.

    • 10.05.2021 09:39
    • Tydzień 2: Moja ojczyzna
     - utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu,
     - kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
     - poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
     - wyjaśnianie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Krakowa,
     - poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Krakowie,
     - utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń,
     - utrwalanie wiadomości na temat polskich symboli narodowych,
     - zapoznanie z pojęciem Unia Europejska.           
     Karty pracy cz. 5 str.12-27

    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 26.04 – 30.04.2021
    • Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 26.04 – 30.04.2021

    • 10.05.2021 09:17
    • Temat: Moja miejscowość, mój region

     - rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami),
     - zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski,
     - rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu,
     - rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów,
     - utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech różnych miejscowości,
     - wyjaśnianie pojęć adresat, nadawca,
     - rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
     - kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie sprawności manualnej. Karty pracy cz. 5 str. 3-11

    • więcej
   • Kontakt

    • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
    • (12) 421-57-23
    • ulica Kotlarska 5a 31-539 Kraków 31-539 Kraków Poland
    • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu: Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00 Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
   • Logowanie