• Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 6.04-10.04.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 6.04-10.04.2020r.

    • 05.04.2020 18:56
    • Zwierzęta na wsi:
     • poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi i usystematyzowanie wiadomości o tych zwierzętach;
     • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta;
     • kształtowanie prawidłowej postawy i doskonalenie sprawności, zwinności i szybkości;
     • poszerzanie wiadomości na temat przetworów z mleka i innych produktów odzwierzęcych;
     • kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim;
     • rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi;
     • budzenie wrażliwości na potrzeby innych, współdziałania.
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 30.03-3.04.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 30.03-3.04.2020r.

    • 04.04.2020 13:19
    • Wielkanoc:
     zapoznawanie z tradycjami i zwyczajami świat wielkanocnych;
     ćwiczenie aparatu oddechowego;
     doskonalenie sprawności ruchowych;
     rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
     rozwijanie umiejętności plastycznych;
     rozwijanie słuchu fonematycznego;
     wdrażanie do uważnego słuchania;
     wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne;
       wdrażanie do poprawnego stosowania liczby pojedynczej i mnogiej;
     wdrażanie do prawidłowego posługiwania się pojęciami: małe, duże, średnie; rozwijanie uwagi i myślenia;
       utrwalanie znajomości nazw figur i rozwijanie wyobraźni;
     doskonalenie posługiwania się pojęciami związanymi z kierunkowością;
       doskonalenie umiejętności przeliczania;
     zachęcenie do mówienia o swoich uczuciach i emocjach.
    • więcej
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 23-27.03.2020r.
    • Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 23-27.03.2020r.

    • 04.04.2020 13:21
    • Czekamy na wiosnę:
     zapoznanie z oznakami wiosny;
     dokonywanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
      doskonalenie myślenia przyczynowo - skutkowego;
      kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej;
      rozwijanie poczucia rytmu, tempa oraz reagowanie na słowa piosenki;
     doskonalenie umiejętności matematycznych;
      dostrzeganie regularności podczas układania rymu.

      
    • więcej
    • Zdalne nauczanie
    • Zdalne nauczanie

    • 26.03.2020 08:53
    • W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.
     zadania przedszkola będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     Szczegółowe informacje związane ze sposobem i trybem realizacji zadań przedszkola
     zostaną Państwu przekazane na grupowe skrzynki poczty elektronicznej.
     Pozdrawiamy serdecznie. 
     pani Marcela i pani Katarzyna
    • więcej