• "Moi rodzice" (24.05 -28.05.2021r)
    • "Moi rodzice" (24.05 -28.05.2021r)

    • 18.05.2021 15:52
     • pogłębianie więzi emocjonalnej z rodziną;
     • wyrażanie swoich emocji w stosunku do najbliższych;
     • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter);
     • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;
     • wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom;
     • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka;
     • samodzielne wykonanie podarunków dla mamy i taty;
     • rozwijanie umiejętności recytatorskich, teatralnych, muzyczno-ruchowych i wokalnych - przygotowanie występów artystycznych dla rodziców.

     KARTY PRACY (CZ.2)  strony 46-49

      

    • więcej
    • "Tajemnice książek" (17.05 - 21.05.2021r)
    • "Tajemnice książek" (17.05 - 21.05.2021r)

    • 18.05.2021 15:50
     • poszerzenie wiedzy o tym jak powstaje papier i skąd się biorą książki;
     • rozmowa na temat literatury dziecięcej na podstawie doświadczeń dzieci i książek znajdujących się w przedszkolu;
     • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki;
     • kształtowanie szacunku do książek;
     • rozumienie roli książki w życiu codziennym;
     • poznanie różnych rodzajów książek (atlas, encyklopedia, komiks, ksiązka z opowiadaniami, książka z bajkami, słownik)
     • poznanie zasad korzystania z książek i dbania o książki;
     • rozwijanie logicznego myślenia poprzez m.in. układanie historyjki obrazkowej opowiadającej o cyklu powstania książki,
     • poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarza, ilustratora, redaktora, drukarza, księgarza, bibliotekarza, czytelnika
     • rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
    • więcej
    • "Wiosna na łące" (10.05 - 14.05.2021r)
    • "Wiosna na łące" (10.05 - 14.05.2021r)

    • 18.05.2021 15:34
     • rozbudzanie zainteresowania przedszkolaków światem przyrody;
     • dostrzeganie piękna majowej przyrody,
     • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
     • zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla,
     • wyjaśnienie, jaką rolę pełnią mieszkańcy łąki w środowisku;
     • oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno;
     • poznawanie nazw wybranych roślin zielnych;
     • obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy.
     KARTY PRACY (CZ.2) strony 42-45
    • więcej
    • "Moja miejscowość, mój kraj" (4.05 - 7.05.2021r)
    • "Moja miejscowość, mój kraj" (4.05 - 7.05.2021r)

    • 18.05.2021 15:34
     • rozwijanie poczucia przynależności narodowej;
     • stosowanie zwrotów „ Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku.”;
     • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
     • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu  i ważniejszych miejsc;
     • nazywanie największej rzeki Polski – Wisły, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski;
     • określanie miejsca naszego zamieszkania (miasto, wieś); 
     • wskazywanie lokalizacji Krakowa na mapie Polski; 
     • nazywanie swojej miejscowości,  poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków  i miejsc;
     • poznawanie legend, opowieści związanych z naszym miastem, regionem.
     KARTY PRACY (CZ.2) strony 42-45
    • więcej
    • "Zabawa w teatr" (26.04 - 30.04.2021r)
    • "Zabawa w teatr" (26.04 - 30.04.2021r)

    • 24.04.2021 09:08
     • zapoznanie z teatrem, jako miejscem kultury i sztuki;
     • poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf);
     • oglądanie przedstawień teatralnych online w przedszkolu;
     • dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia;
     • odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda;
     • zachęcanie do zabawy w teatr poprzez zorganizowanie kącika teatralnego;
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi i zwierząt;
     • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.
     KARTY PRACY (CZ.2) str. 36-37
    • więcej
   • Kontakt

    • Samorządowe Przedszkole Nr 80 w Krakowie
    • (12) 421-57-23
    • ulica Kotlarska 5a
     31-539 Kraków
     31-539 Kraków
     Poland
    • Dyrektor przedszkola: Anna Kaczmarczyk-Korzonek
     Dyrektor przedszkola przyjmuje, po wcześniejszym uzgodnieniu:
     Wtorek: 16:00 - 17:00 i Czwartek: 09:00 - 11:00
     Sekretariat: Agnieszka Chalota-Ciochoń
     Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
   • Logowanie