• Uwaga ! Ważne !

     • Szanowni Rodzice

      Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zgodnie z decyzjami Rządu i Resortu Zdrowia do przedszkola mogą uczęszczać

      1) dzieci posiadające  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz

      2) dzieci rodziców, którzy:

      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
      i zwalczaniem COVID-19,
      d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
      e) wykonują działania ratownicze,
      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
      g)są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
      h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
      i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
      j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
      k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy
      z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

      Ze względu na organizację pracy przedszkola Rodzice, którzy są uprawnieni
      i zainteresowani przyprowadzeniem dziecka, proszeni są o wypełnienie wniosku

      WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ  wniosek_o_zapewnienie_opieki_.pdf

      Wnioski należy składać bezpośrednio w Przedszkolu lub przesłać skanem na adres:  przedszkole80@gmail.com

      Przedszkole w okresie 29.03.2021 r. - 09.04.2021 r. będzie czynne w godzinach od 7:30 do 16:30.

      Dla dzieci pozostających w domu nauczyciele wszystkich grup prowadzą nauczanie zdalne.

       

      dyrektor przedszkola  Anna Kaczmarczyk-Korzonek

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych !!!

     • SZANOWNI RODZICE !


      W związku z komunikatem Ministra Zdrowia dotyczącym sytuacji zagrożenia koronawirusem informuję, że

      od poniedziałku  29 marca  do  9 kwietnia 2021r

      zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu.

      Do korzystania z opieki w przedszkolu mają prawo

      wyłącznie dzieci, których rodzice pracują jako pracownicy medyczni lub w służbach porządkowych.

      Ze względu na zaplanowanie wyżywienia dzieci i organizację pracy  w przedszkolu,

      prosimy rodziców pracujących w wyżej wymienionych zawodach o przesłanie

      na adres mailowy przedszkola przedszkole80@gmail.com

      skanu podpisanego oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie

      do piątku 26 marca do godz. 11.00 .


      DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA  DZIECKA W CZASIE EPIDEMII COVID-19  

      w dniach 29-03-2021 do 09-04-2021 do pobrania tutaj 

      DEKLARACJA__UCZESZCZANIA_W_CZASIE_COVID.pdf​​​​​​​      Uwaga:

      • Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie internetowej ZUS.


                                          Dyrektor przedszkola Anna Kaczmarczyk-Korzonek

     • Dziękujemy Państwu za 1% dla naszego Przedszkola

     • Szanowni Rodzice i Przyjaciele Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie !

      Na mocy porozumienia  zawartego ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska" nasze przedszkole  ma szansę pozyskiwać dodatkowe fundusze.

      Drodzy Rodzice, jeśli zechcecie przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 80, prosimy  o wskazanie w formularzu PIT naszej placówki poprzez wpisanie KRS:  0000052078 z dopiskiem dla Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie.

      Zebrane w ten sposób fundusze zostaną nam przekazane w całości
      i przeznaczone na potrzeby dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Mamy wiele potrzeb i pomysłów, dzięki tak pozyskanym środkom planujemy wzbogacić ofertę edukacyjną placówki oraz doposażyć jej bazę dydaktyczną.

      Wszystkie informacje nt. Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" znajdziecie Państwo na stronie http://www.spsm.edu.pl

       

      Bardzo dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę dla naszego przedszkola.
                    

      Dyrektor Anna Kaczmarczyk-Korzonek i pracownicy przedszkola

     • Projekt "Groteska w drodze"

     • W piątek 19.02. nasze przedszkole odwiedził Teatr Groteska. W ramach projektu "Groteska w drodze", aktorzy przedstawili inscenizacje wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej czy Stanisława Jachowicza. Dzieci poczuły się, jak w prawdzimym teatrze. Przygotowana została profesjonalna dekoracja, rekwizyty, lalki, stroje. Aktorzy oprócz prezentacji wierszy zaśpiewali również kilka autorskich piosenek. Przedszkolaki były zaangażowane i wręcz oczarowane ciekawą i dynamiczną grą aktorską, dzięki temu powstało wydarzenie interaktywne w którym uczestniczyły również dzieci. Moc teatru, mimo obecnej sytuacji pandemicznej, dotrała również do przedszkola, dzięki czemu wszyscy mogli uczestniczyć we wspaniałym wydarzeniu  teatralnym. 

     • Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

     • Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko uczęszczało do naszego przedszkola

      w przyszłym roku szkolnym 2021/2022 muszą koniecznie złożyć

      deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce  potwierdzenie_pobytu_dziecka_w_przedszkolu_.pdf​​​​​​​

      oraz

      podpisaną informację o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego

      i za korzystanie z wyżywienia

      INFORMACJA-O-OPLATACH.pdf

      W/w dokumenty będzie można składać tylko w dniach 18- 26 luty 2021r.

      Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.

      Druk deklaracji oraz druk informacji o opłatach jest także dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce "Dla Rodziców / Pliki do pobrania" oraz w formie papierowej w przedszkolu.


     • COVID w przedszkolu

     • Szanowni Państwo,

      w związku z potwierdzonym w sobotę  tj. 13-02-2021 r. przypadkiem Covid-19 u pracownika naszego przedszkola, pracującego w  oddziale IV – „Piraci”  Państwowy Inspektor Sanitarny, do którego został zgłoszony ten przypadek zachorowania, 

      zobowiązał do poddania się kwarantannie dzieci z oddziału IV w dniach od 13 do 22 lutego br. 

      Kwarantanna dotyczy tylko dzieci z oddziału IV, które były obecne  w przedszkolu w dniu 12 lutego (data ostatniej styczności z osobą zarażoną). 

      Pozostałe oddziały przedszkola działają normalnie.

       

      Z wyrazami szacunku

      Dyrektor

      Anna Kaczmarczyk-Korzonek

     • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

     • Uwaga !!! Ważne !!!

      Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają

      Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

      w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

      Deklaracje można składać tylko w dniach 18 - 26 luty 2021r.

      Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.

      Druk deklaracji dostępny będzie

      od 18 lutego na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki do pobrania" 

      oraz w formie papierowej w szatni.

     • Prosimy o 1% podatku

     • Szanowni Rodzice i Przyjaciele Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie !

      Na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska" 

      nasze przedszkole ma szansę pozyskiwać dodatkowe fundusze.

      Jeśli zechcecie przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzeczSamorządowego Przedszkola nr 80, 

      prosimy o wskazanie w formularzu PIT naszej placówki poprzez wpisanie 

      KRS: 0000052078 z dopiskiem dla Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie.

      Zebrane w ten sposób fundusze zostaną nam przekazane w całości i przeznaczone na potrzeby dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Mamy wiele potrzeb i pomysłów, dzięki tak pozyskanym środkom planujemy wzbogacić ofertę edukacyjną placówki oraz doposażyć jej bazę dydaktyczną.

      Bardzo dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę dla naszego przedszkola.

      Wszystkie informacje nt. Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" 

      znajdziecie Państwo na stronie http://www.spsm.edu.pl

     • Zbiórka dla nowohuckiej noclegowni

     • Drodzy Rodzice!

      Serdecznie zapraszamy  do udziału w organizowanej w naszym przedszkolu akcji

      „Czapka, szalik, rękawiczki ! czyli zbiórka odzieży dla nowohuckiej noclegowni”

      organizowane przez Namiestnictwo harcerzy starszych i wędrowników "Ruber Ignis"

      działającego w Hufcu ZHP Kraków Nowa Huta.

      Zbieramy ubrania w stanie bardzo dobrym:

      • Czapki
      • Szaliki
      • Rękawiczki
      • Odzież męską ( spodnie, swetry, koszule, buty itp.)

      A także kosmetyki ( męskie pianki do golenia, maszynki, żele pod prysznic, szampony, mydła)

      Zbiórka trwa do 28 stycznia 2021r.

       Z góry dziękujemy za włączenie się w akcję !

     • Innowacja pedagogiczna 2020/2021

     • W tym roku szkolnym dzieci z grup III i IV uczestniczą w innowacji pedagogicznej Rysuję, maluję , koduję ważnych wartości w życiu poszukuję -innowacja łączy w sobie elementy kodowania i świetnej zabawy. Jest też wspaniałą okazją do poznawania ważnych wartości w życiu.